Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Partnerstwo na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PNRPBRDwP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2019

ISBN: 978-83-66248-06-9

Liczba stron: 298

Okładka: miękka

Nowość,

Cena: 80,00

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

„Podjęta tematyka badawcza jest niezmiernie istotna i aktualna, nawet trzeba uznać ją za niszową, raczej niedocenianą w badaniach ze sfery ekonomicznej, częściej podejmowana jest przez specjalistów od bezpieczeństwa czy w naukach technicznych. Autorka zajmuje się obszarem życia społeczno-gospodarczego, który – w opinii recenzenta – odgrywa, a zwłaszcza będzie odgrywał ważną rolę w Polsce, a także we wszystkich rozwiniętych i rozwijających się krajach świata. Dobrze się stało, że Autorka konsekwentnie prowadziła badania z tego zakresu i jest jednym z nielicznych w kraju specjalistów zajmujących się partnerstwem publiczno-prywatnym jako formą finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz jego aspektami ekonomicznymi. Recenzowana rozprawa jest też pewnym podsumowaniem badań problemów podejmowanych przez Autorkę, związanych z Jej rozwojem naukowym”.
prof. dr hab. Bogdan Klepacki
Katedra Logistyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 
„(…) praca (…) stanowi wnikliwe i oryginalne studium teoretycznopoznawcze, podejmujące problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy uwzględnieniu istotnej roli partnerstwa pomiędzy podmiotami sektora publicznego, prywatnego i organizacjami pozarządowymi. Podjęty temat należy do interesujących i aktualnych. W warunkach intensywnego wzrostu mobilności społeczeństw istnieje potrzeba podejmowania działań czyniących transport drogowy bardziej bezpiecznym i przyjaznym człowiekowi (…), w szczególności w kontekście niekorzystnego zjawiska, jakim są wypadki drogowe i ich skutki społeczno-ekonomiczne. Recenzowana praca (…) bazuje (…) na uporządkowanej, pogłębionej kwerendzie literatury, analizie licznych informacji źródłowych, a także wykorzystaniu doświadczenia badawczego Autorki. (…). Dotyczy ważnych i złożonych zagadnień (…), systematyzuje i poszerza wiedzę, wprowadzając liczne wątki nieanalizowane dotąd w polskiej literaturze przedmiotu, a także zawiera szereg oryginalnych propozycji o charakterze metodycznym i praktycznym”.
dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. Politechniki Śląskiej
Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Politechnika Śląska 

Autorzy

Teresa Gądek-Hawlena – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka wielu opracowań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportu w turystyce oraz logistyki pocztowej.

Spis treści

Partnerstwo na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Autor: Teresa Gądek-Hawlena

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako przedmiot badań naukowych

 

1.1. Bezpieczeństwo w systematyce potrzeb indywidualnych i społecznych

1.2. Istota bezpieczeństwa ruchu drogowego

1.3. Etapy rozwoju badań bezpieczeństwa ruchu drogowego

1.4. Wybrane ekonomiczne modele bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Rozdział 2

Ekonomiczno-społeczne przesłanki działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

 

2.1. Rozpoznanie głównych czynników powodujących zagrożenia w ruchu drogowym

2.2. Kwantyfikacja kosztów wypadków drogowych

2.3. Relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym a wypadkami drogowymi

2.4. Kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Rozdział 3

Identyfikacja podmiotów wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

 

3.1. Kompetencje podmiotów sektora publicznego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

3.2. Działalność społeczna podmiotów sektora prywatnego

3.3. Rola organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz społeczeństwa

 

Rozdział 4

Partnerstwo jako metoda oddziaływania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

4.1. Partnerstwo i czynniki determinujące jego powodzenie

4.2. Partnerstwo publiczno-prywatne

4.3. Partnerstwo publiczno-społeczne

4.4. Partnerstwo prywatno-społeczne

4.5. Partnerstwo wielosektorowe

4.6. Efekty działań podejmowanych w ramach partnerstwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Rozdział 5

Modele partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce – propozycje rozwiązań

 

5.1. Cel, opis narzędzia i procesu badawczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przez podmioty sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe

5.2. Postrzeganie współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przez podmioty sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe

5.3. Możliwości popularyzowania partnerstwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Podsumowanie i wnioski

 

Bibliografia

Spis aktów prawnych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Ostatnio przeglądane