Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: BZwP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Finanse Publiczne

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-62723-33-1

Liczba stron: 216

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Jak wdrożyć budżetowanie zadaniowe? Jak zapewnić przejrzystość planowania i wykonania budżetu oraz zwiększyć efektywność i skuteczność wydatkowania środków? Jak kontrolować realizację zadań budżetowych? Jak dostosować system rachunkowości jednostki do wymogów budżetu zadaniowego? Odpowiedzi na te i inne pytania znalazły się w książce, która szczegółowo prezentuje zasady budżetowania zadaniowego.

Autor przybliżył istotę budżetu zadaniowego oraz korzyści płynące z jego wdrożenia.Przedstawił możliwość wykorzystania go jako narzędzia zarządzania finansami w jednostce. Opisał standardy definiowania celów w budżecie i dobierania mierników ich realizacji. Ponadto wyjaśnił, jak dostosować system rachunkowości i zbudować model rozliczeniowy, który umożliwi prawidłową alokację kosztów i wydatków do poszczególnych zadań.

Publikacja, wzbogacona o liczne przykłady, stanowi istotne wsparcie przy wdrażaniu lub usprawnianiu metody budżetowania zadaniowego. Jest adresowana do pracowników działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za budżetowanie w jednostce oraz przedstawicieli instytucji kontroli i nadzoru.

 

Na płycie dołączonej do książki znajdują się edytowalne wzory dokumentów, rozbudowana baza mierników niezbędnych przy planowaniu zadaniowym (około 4000 mierników), a także przykładowo sporządzone sprawozdania półroczne Rb-BZ1 i Rb-BZ2.

Autorzy

Sławomir Heciak – specjalista w zakresie finansów publicznych, w tym księgowości budżetowej i audytu wewnętrznego. Wieloletni pracownik administracji samorządowej w działach finansowo-księgowych. Autor licznych artykułów w czasopismach fachowych, między innymi w miesięczniku „Finanse Publiczne”. Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu audytu i rachunkowości.

Spis treści

„Budżet zadaniowy w praktyce”
Autor: Sławomir Heciak

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Sektor publiczny w Polsce i na świecie

1.1.    Rozmiary sektora publicznego
1.2.    Efektywność sektora publicznego

Rozdział 2. Tradycyjna metoda budżetowania w sektorze publicznym

2.1.    Wady tradycyjnego budżetowania wydatków na podstawie klasyfikacji budżetowej
2.2.    Główne problemy w zarządzaniu finansami publicznymi

Rozdział 3. Budżet zadaniowy

3.1.    Koncepcja budżetowania zadaniowego
3.2.    Podstawowe definicje budżetu zadaniowego
3.3.    Budżet zadaniowy a budżet państwa
3.4.    Budżetowanie zadaniowe w Polsce

Rozdział 4. Cele a budżet zadaniowy

4.1.    Standardy definiowania celów
4.2.    Cele a zarządzanie ryzykiem
4.3.    Kontrola efektywności i skuteczności realizacji zadań budżetowych

Rozdział 5. Zasady definiowania mierników

5.1.    Definiowanie mierników
5.2.    Zasady doboru mierników
5.3.    Pomiar efektywności wydatków publicznych

Rozdział 6. Budżet zadaniowy a planowanie strategiczne

6.1.    Zasady budżetowania zadaniowego w kontekście celów strategicznych
6.2.    Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 7. Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym
Rozdział 8. Rachunkowość jednostki w procesie realizacji budżetu zadaniowego


8.1.    Sposoby dostosowania systemu rachunkowości jednostki do wymogów budżetu zadaniowego
8.2.    Budowa modelu rozliczeniowego w jednostce umożliwiającego prawidłową alokację kosztów i wydatków do poszczególnych zadań budżetowych
8.3.    Alokacja kosztów i klucze podziałowe
8.4.    Model kosztowy funkcjonujący w jednostce

Rozdział 9. Rachunkowość zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

9.1.    Rachunkowość finansowa w sektorze publicznym a rachunkowość zarządcza
9.2.    Analiza odchyleń budżetowych
9.3.    Monitoring
9.4.    Zmienność kosztów a koszty zadań budżetowych

Rozdział 10. Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego

10.1.    Rola i znaczenie samorządu terytorialnego w Polsce
10.2.    Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego
10.3.    Planowanie strategiczne a budżet zadaniowy
10.4.    Zadania jako element budżetu zadaniowego
10.5.    Budżetowanie zadaniowe w samorządzie

Bibliografia
Akty prawne
Spis tabel, wykresów, schematów i wzorów

Ostatnio przeglądane