Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: WEKDPU

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Finanse Publiczne

Rok wydania: 2019

ISBN: 978-83-66248-12-0

Liczba stron: 275

Okładka: twarda

Bestseller,

Cena: 148,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć projekt finansowany ze środków unijnych? Jak zmienić system ewidencji w jednostce, aby spełniał wymóg prowadzenia wyodrębnionej księgowości? Co należy uwzględnić, wybierając sposób jej prowadzenia?

 

W publikacji w przystępny sposób zostały omówione możliwe formy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków UE oraz wydatków dokonywanych przez beneficjentów dotacji unijnych. Autorka wiele uwagi poświęciła rodzajom i zakresowi kontroli projektów unijnych oraz najczęściej popełnianym błędom w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Czytelnik pozna zasady dotyczące m.in.:

  • dostosowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont do wymogów związanych z ewidencją projektu,
  • tworzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych,
  • prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w postaci dodatkowych, kont syntetycznych lub analitycznych albo kodu księgowego,
  • rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT w projektach unijnych,
  • prezentacji dotacji w sprawozdaniach finansowych, m.in. w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD.

Autorzy

Katarzyna Poterucha – magister ekonomii, księgowa, analityk finansowy z ponadpiętnastoletnim doświadczeniem, popartym wieloma dyplomami i certyfikatami. Doradca i trener z obszaru finansowo-księgowego w projekcie ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla jednostek sektora publicznego i prywatnego.

Spis treści

„Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych”

Autor: Katarzyna Poterucha

 

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1

Podstawy prawne i cel prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków unijnych

 

1.1. Podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

1.2. Cel prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

1.3. Beneficjenci i ich obowiązki w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

 

Rozdział 2

Dostosowanie zasad rachunkowości w związku z realizacją projektów unijnych

 

2.1. Polityka rachunkowości i zakładowy plan kont

2.2. Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych

2.3. Pozostała dokumentacja wewnętrzna jednostki

 

Rozdział 3

Wyodrębniona ewidencja księgowa prowadzona na potrzeby projektów finansowanych ze środków unijnych

 

3.1. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej za pomocą dodatkowych kont

3.1.1. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia

3.1.2. Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych

3.1.3. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków

3.1.4. Wyodrębniona ewidencja kosztów

3.1.5. Wyodrębniona ewidencja przychodów

3.2. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej za pomocą kodu księgowego

 

Rozdział 4

Ewidencja prowadzona w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

4.1. Przychody podatkowe

4.2. Koszty podatkowe

4.3. Sposoby ujmowania kosztów i przychodów związanych z realizacją projektu unijnego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

 

Rozdział 5

Podatek dochodowy od osób prawnych i podatek VAT w funduszach unijnych

 

5.1. Podatek dochodowy od osób prawnych

5.1.1. Przychody podatkowe związane z otrzymaniem dotacji

5.1.2. Koszty podatkowe a wydatki z tytułu realizacji projektu

5.1.3. Ujęcie przychodów i kosztów związanych z realizacją projektu w deklaracji podatkowej

5.2. Podatek VAT

 

Rozdział 6

Dokumentacja księgowa związana z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych

 

6.1. Rodzaje dokumentów księgowych

6.2. Wymagania w zakresie opisywania dokumentów księgowych dotyczących projektu

6.3. Wymogi dotyczące archiwizowania dokumentów w projektach unijnych

 

Rozdział 7

Prezentacja dotacji w sprawozdaniach finansowych

 

7.1. Prezentacja dotacji w bilansie

7.2. Prezentacja dotacji w rachunku zysków i strat

7.3. Prezentacja dotacji w rachunku przepływów pieniężnych i w informacji dodatkowej

 

Rozdział 8

Kontrola prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji księgowej w projektach unijnych

 

8.1. Instytucje uprawnione do kontroli

8.2. Rodzaje i zakres kontroli projektów unijnych

8.2.1. Kontrole projektów prowadzone na miejscu

8.2.2. Kontrole przeprowadzane na zakończenie realizacji projektu

8.2.3. Kontrola trwałości projektu

8.3. Kwalifikowalność wydatków związanych z realizacją projektu

8.3.1. Wydatki na ubezpieczenia i opracowanie dokumentacji

8.3.2. Wkład niepieniężny

8.3.3. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

8.3.4. Wynagrodzenia pracowników

8.3.5. Koszty pośrednie

8.4. Zasady udzielania zamówień publicznych

8.5. Najczęściej popełniane błędy w wyodrębnionej ewidencji księgowej i sankcje nakładane przez organy kontroli

 

Rozdział 9

Obowiązki beneficjentów związane z otrzymaniem dotacji

 

9.1. Umowa o dofinansowanie

9.2. Zasady rozliczania projektów partnerskich

 

Wzory dokumentów

Wykaz aktów prawnych

Ostatnio przeglądane