Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PwSOO

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-65611-28-4

Liczba stron: 206

Okładka: twarda

Promocja,

Twoja cena:60,00

Stara cena: 128,00 zł

Oszczędzasz: 68,00 zł

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Jakie wymogi należy spełnić, by decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była pozytywna?

Kiedy stowarzyszeniu lub organizacji ekologicznej można odmówić udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony? Czy przy procedowaniu decyzji ważniejsze są względy formalne, czy merytoryczne?

 

W książce, etap po etapie, zostało opisane postępowanie w zakresie wydania tzw. decyzji środowiskowej. Autorka wskazuje prawa i obowiązki zarówno instytucji wydających takie decyzje, jak i inwestorów. Omawia proces oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i przypadki, w których konieczne jest sporządzenie raportu OOŚ. W publikacji nie brakuje również przedstawienia czynników zewnętrznych, jak np. sprzeciw społeczeństwa lub oddziaływanie inwestycji na obszary Natura 2000, które często mają wpływ na ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W książce w przystępny sposób omówione zostały takie zagadnienia, jak:

  • przyczyny wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • możliwość nieuwzględnienia przez organ prowadzący stanowiska organu opiniującego,
  • model postępowania w przypadku samowoli budowlanej,
  • możliwość odwołania się inwestora od decyzji środowiskowej oraz uchylenia lub zmiany wydanej decyzji,
  • zawieszenie i umorzenie postępowania lub przeniesienie decyzji.

 

Poradnik przeznaczony jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. 

Autorzy

Izabela Dutkowiak – kierownik Oddziału Ocen Oddziaływania w Urzędzie Miasta Poznania. Specjalizuje się w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o pozwoleniu na budowę; współpracuje z organami budowlanymi w zakresie wydawanych decyzji. Doświadczony wykładowca

Spis treści

„Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”

Autor: Izabela Dutkowiak

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1

Podstawy uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

1.1.          Jakie przedsięwzięcia wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

1.2.          Podział przedsięwzięć, dla których istnieje wymóg uzyskania

               decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1.3.          Czy samowola budowlana wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

1.4.          Które przedsięwzięcia wymagają obligatoryjnego opracowania raportu

                o oddziaływaniu na środowisko – czemu służy prowadzony screening i scoping?

1.5.          Kto jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

 

Rozdział 2

Wymogi formalno-prawne postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

2.1.          Jakie wymogi formalne winien spełniać wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

2.2.          Czy mapa zasadnicza może zastępować mapę ewidencyjną przy składanym przez inwestora wniosku

                o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

2.3.          Kiedy wszczynamy postępowanie administracyjne, a kiedy zawiadamiamy

                o tym fakcie strony postępowania?

2.4.          Kto jest stroną w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

2.5.          Czy obszar oddziaływania przedsięwzięcia jest tożsamy z obszarem oddziaływania obiektu?

2.6.          Jakie wymogi formalne winna spełniać karta informacyjna przedsięwzięcia?

2.7.          Jakie wymogi formalne winien spełniać raport o oddziaływaniu na środowisko

               dla planowanego przedsięwzięcia?

 

Rozdział 3

Organy współdziałające oraz głos społeczny w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

3.1.          Wskazanie organów współuczestniczących w postępowaniu

                o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

3.2.          Czy opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska wyrażona na etapie screeningu jest wiążąca?

3.3.          Czy opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wyrażona na etapie 

                screeningu jest wiążąca?

3.4.          Czy uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska dokonane na etapie

                uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wiążące?

3.5.          Czy opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wyrażona na etapie

                prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko jest wiążąca?

3.6.          Czy zdecydowany sprzeciw społeczeństwa może skutkować wydaniem decyzji negatywnej?

3.7.          Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – schemat postępowania

3.8.          Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – schemat postępowania

               (nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania)

3.9.          Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – schemat

               postępowania (bez oceny oddziaływania)

3.10.       Wymogi formalne decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania

 

Rozdział 4

Wymagania formalno-prawne decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

4.1.          Wymogi formalne decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej

                bez przeprowadzenia oceny oddziaływania

4.2.          Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4.3.          Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy?

4.4.          Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4.5.          „Ważność” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4.6.          Kiedy zawieszamy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

4.7.          Kiedy następuje umorzenie postępowania w trakcie procedowania

                decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

4.8.          Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Rozdział 5

Udział społeczeństwa oraz wariantowanie planowanego przedsięwzięcia

 

5.1.          Podanie informacji do publicznej wiadomości w trakcie prowadzenia postępowania w sprawie

                oceny oddziaływania

5.2.          Rozpatrywanie wniosków i uwag zgłoszonych przez społeczeństwo

5.3.          Wariantowanie przedsięwzięcia w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i raporcie

               o oddziaływaniu na środowisko

5.4.          Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5.5.          Wezwanie strony do uzupełnienia dokumentacji w zakresie merytorycznym

5.6.          Czy stowarzyszenie lub organizacja ekologiczna mogą zawsze brać udział w postępowaniu

                administracyjnym na prawach strony?

5.7.          Powiązanie technologiczne a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5.8.          Dzielenie przedsięwzięć

5.9.          Analiza porealizacyjna

5.10.       Kiedy prowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko?

5.11.       Czy istnieje obligatoryjny wymóg prowadzenia otwartej rozprawy

              administracyjnej z udziałem społeczeństwa?

5.12.       Które decyzje należy przekazywać organom, o których mowa w art. 378 Prawa ochrony środowiska?

5.13.       Wpływ inwestycji na obszary Natura 2000

5.14.       Czy postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania

              na środowisko to dwa niezależne postępowania?

 

Rozdział 6

Wymagania stawiane autorom raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz kary za nieprzestrzeganie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

6.1.          Czy warto uzyskiwać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

6.2.          Czy przy procedowaniu decyzji ważniejsze są wymogi formalne, czy też merytoryczne wniosku?

6.3.          Kto po zmianie przepisów może być autorem karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu
                o oddziaływaniu na środowisko?

6.4.          Kary za nieprzestrzeganie warunków wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowań

 

Podsumowanie

Bibliografia

Akty prawne

Orzecznictwo

Ostatnio przeglądane