Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Związki zawodowe w zakładach pracy. Prawa i obowiązki organizacji z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i stanowisk urzędów

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZZwZP

Autor: Marek Choczaj

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Kadry i Płace w Administracji

Rok wydania: 2023

ISBN: 978-83-67236-25-6

Liczba stron: 254

Okładka: twarda

Nowość, Polecany,

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Relacja członków związków zawodowych z pracodawcami bywa skomplikowana z uwagi na często występujący konflikt interesów. Ich stosunki powinny opierać się na regułach wzajemnej współpracy i szacunku.

 

Celem książki jest dokonanie właściwej wykładni przepisów i interpretacja regulacji dotyczących zbiorowego prawa pracy. Znajdziemy w niej najnowsze poglądy prezentowane w orzecznictwie i komentarzach odnoszące się do bieżących problemów oraz praktyczne wskazówki, jak współpracować ze związkami zawodowymi.

 

Autor w precyzyjny i przystępny sposób przybliża kwestie związane z funkcjonowaniem organizacji w zakładach pracy, przedstawia przekrój praw i obowiązków związków zawodowych oraz pracodawcy. Dzięki publikacji, czytelnik dowie się, jak zostało rozszerzone prawo do przystąpienia do związku zawodowego, jakie działania podlegają odpowiedzialności wykroczeniowej oraz karnej za naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych oraz jak wyglądają kwestie związane z legalnością wszczęcia strajków.

 

W poszczególnych rozdziałach znajduje się omówienie obowiązków pracodawcy wobec członków związku zawodowego zarówno tych o charakterze obligatoryjnym, jak i fakultatywnym, m.in.:

  • obrona i ochrona członka związku zawodowego
  • uzgodnienia dotyczące regulaminów pracy, wynagradzania, zfśs czy podziału nagród
  • współpraca ze związkiem zawodowym dotycząca wprowadzenia pracy zdalnej czy wyboru instytucji zarządzającej PPK
  • zwolnienia członków związku zawodowego z obowiązku świadczenia pracy
  • wszczęcie i przeprowadzenie legalnego strajku bądź sporu zbiorowego

Autorzy

Marek Choczaj – praktyk, wieloletni pracownik instytucji nadzorującej przestrzeganie prawa pracy, wykładowca, szkoleniowiec. Autor wielu artykułów w fachowych czasopismach i kilku książek. Koncentruje się głównie na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych dotyczących zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Zasady funkcjonowania związku zawodowego

 

1.1. Zasady tworzenia organizacji związkowej

1.1.1. Wybory – obowiązki pracodawcy

1.2. Komitet założycielski związku zawodowego

1.2.1. Powstanie indywidualnej struktury związku zawodowego

1.2.2. Wstąpienie do ponadzakładowej organizacji związkowej

1.2.3. Komisja zakładowa

1.2.4. Komisja międzyzakładowa

1.2.5. Czynne a bierne prawo wyborcze członka związku zawodowego

 

Rozdział 2

Prawa i obowiązki pracodawcy wobec związku zawodowego

 

2.1. Obrona członka związku zawodowego

2.2. Ochrona członka związku zawodowego

2.3. Obowiązki pracodawcy związane ze zmianą treści stosunku pracy członka związku zawodowego

2.4. Przesłanki formalne związane z procedurą rozwiązania umowy o pracę z chronionym członkiem związku zawodowego

2.5. Obowiązki pracodawcy związane z żądaniem informacji przez związek zawodowy

2.6. Pomieszczenie dla organizacji związkowej

2.7. Obowiązki finansowe spoczywające na pracodawcy

 

Rozdział 3

Obligatoryjny obowiązek uzgodnieniowy pracodawcy

 

3.1. Regulamin pracy

3.2. Regulamin wynagradzania

3.3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.4. Zasady podziału nagród

 

Rozdział 4

Fakultatywny obowiązek uzgodnieniowy pracodawcy – PPK oraz praca zdalna

 

Rozdział 5

Obowiązki związku zawodowego względem pracodawcy

 

5.1. Obowiązki informacyjne – terminy, forma i procedura

5.2. Terminy, forma i procedura przy wyrażaniu opinii przez związek zawodowy

5.3. Forma pisemnego kontaktu między pracodawcą a związkiem zawodowym

 

Rozdział 6

Wybór metody decydującej o liczbie osób reprezentujących daną organizację

 

6.1. Metoda progresywna

6.2. Metoda parytetowa

 

Rozdział 7

Wynagrodzenie członka związku zawodowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy

 

Rozdział 8

Ewidencjonowanie czasu pracy członka związku zawodowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy

 

Rozdział 9

Urlop wypoczynkowy członka związku zawodowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy

 

Rozdział 10

Czas pracy członka związku zawodowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy

 

10.1. Czynności doraźne

 

Rozdział 11

Strajk i jego legalność

 

Rozdział 12

Spór zbiorowy – przedmiot i zasady formalnego wszczęcia

 

Rozdział 13

Społeczna inspekcja pracy

 

13.1. Prawa społecznego inspektora pracy

13.1.1. Podróż służbowa społecznego inspektora pracy

13.1.2. Zespół powypadkowy

13.2. Obowiązki pracodawcy wobec społecznego inspektora pracy

13.3. Prawidłowość formułowania uwag i zaleceń

13.4. Forma kontroli społecznego inspektora pracy w związku z wyrokiem TK z 2018 r.

 

Rozdział 14

Zasady funkcjonowania związku zawodowego a rodo

 

Rozdział 15

Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna za naruszenie przepisów o związkach zawodowych

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Wykaz orzeczeń sądowych

 

Indeks