Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Praca zdalna (nie) dla każdego. Poradnik pracodawcy i pracownika

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PZndK

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Kadry i Płace w Administracji

Rok wydania: 2023

ISBN: 978-83-67236-26-3

Liczba stron: 266

Okładka: twarda

Nowość,

Cena: 148,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Czy praca zdalna jest dla każdego? Komu i w jakich okolicznościach przysługuje do niej prawo? W jaki sposób należy złożyć wniosek o pracę zdalną i czy jest to obligatoryjne? Czy pracodawca ma prawo taki wniosek odrzucić? A przede wszystkim, jakie warunki należy spełnić, aby praca zdalna stała się realną możliwością przynoszącą oczekiwane rezultaty i pracownikowi, i pracodawcy?
 
Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w wyjątkowym przewodniku, który pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze zmianami w prawie pracy w kontekście świadczenia pracy zdalnej. Jest to zbiór cennych wskazówek dotyczących praw i obowiązków obydwu stron umowy o pracę. Poradnik pokazuje formalnoprawne uwarunkowania wprowadzenia pracy zdalnej, do których zobowiązany jest pracodawca, oraz wynikające z tego finansowe konsekwencje.
 
Autor w przystępny sposób przedstawia treść umowy o pracę oraz zawarte w niej informacje o warunkach zatrudnienia pracownika świadczącego pracę zdalną; omawia sposób wprowadzenia pracy zdalnej jako porozumienia między pracownikiem i pracodawcą; zwraca uwagę na prawo do bycia offline oraz przedstawia rekomendacje dotyczące wypracowania bieżących i okresowych metod raportowania wyników pracy zdalnej.
 
Publikacja ujmuje temat kompleksowo, co czyni ją nieocenionym wsparciem dla kadrowych, menedżerów i pracodawców, a także każdego pracownika, który chce poznać wady i zalety pracy zdalnej oraz związane z nią prawa i obowiązki.
 
Książka została wzbogacona o edytowalne wzory dokumentów niezbędnych do wprowadzenia pracy zdalnej, m.in.: wniosek o pracę zdalną, porozumienie stron zmieniające umowę o pracę w związku ze złożonym wnioskiem o pracę zdalną, oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurą ochrony danych osobowych.

Autorzy

Łukasz Paroń – redaktor naczelny czasopisma „Kadry i Płace w Administracji", wieloletni pracownik służb kadrowo-płacowych, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także autor i współautor kilku publikacji książkowych poświęconych tej tematyce.

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Geneza i koncepcja pracy zdalnej

 

Rozdział 2

Praca zdalna z perspektywy unijnych dyrektyw i ich wpływu na polskie prawo pracy

 

Rozdział 3

Praca zdalna – wymóg zmian w organizacji pracy

 

Rozdział 4

Ustawowe formy pracy zdalnej

 

Rozdział 5

Sposób wprowadzenia pracy zdalnej jako element konsensu pracodawcy i pracownika lub jednostronnego

polecenia podmiotu zatrudniającego

 

Rozdział 6

Wnioskowanie w zakresie uprawnień pracowniczych przez pracownika zdalnego

 

Rozdział 7

Zniesienie pracy zdalnej

 

Rozdział 8

Treść umowy o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia pracownika świadczącego pracę zdalną

 

Rozdział 9

Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej i możliwości odrzucenia go przez pracodawcę

 

Rozdział 10

Praca zdalna jako elastyczna organizacja pracy

 

Rozdział 11

Regulamin (porozumienie) pracy zdalnej jako wewnątrzzakładowe źródło prawa pracy oraz konsekwencje prawne dla pracodawcy i pracownika

11.1. Inne regulaminy a regulamin pracy zdalnej

11.2. Zakres podmiotowy

11.3. Miejsce świadczenia pracy zdalnej

11.4. Możliwości prawne zmiany umówionej i zleconej pracy zdalnej

11.5. Zlecanie podróży służbowych z uwzględnieniem aspektu miejsca rozpoczęcia i zakończenia pracy

11.6. Oświadczenie pracownika o spełnieniu warunków lokalowych i technicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy jako warunek podjęcia pracy zdalnej

11.7. Rotacyjna praca zdalna

11.8. Sposób określenia ponoszenia kosztów związanych z pracą zdalną

11.9. Reguły komunikowania się pracodawcy z pracownikiem w związku z pracą zdalną

11.10. Potwierdzanie obecności w pracy zdalnej

11.11. Organizacja czasu pracy pracownika świadczącego pracę w formule zdalnej

11.11.1. Podstawowy system czasu pracy

11.11.2. Równoważny system czasu pracy

11.11.3. Zadaniowy system czasu pracy

11.11.4. Ruchomy czas pracy oraz indywidualny rozkład czasu pracy

11.11.5. Ewidencja czasu pracy

11.12. Zlecanie pracy nadliczbowej w formule zdalnej

11.13. Dyżur pracowniczy

11.14. Prawo do bycia offline

11.15. Zasady kontroli wykonywania pracy zdalnej przez pracownika

11.16. Monitoring pracownika zdalnego

11.17. Określenie zasad przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych z uwzględnieniem instruktażu i szkoleń w tym zakresie

11.18. Zasady odbywania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika zdalnego

11.19. Prawo a obowiązek przeprowadzenia kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

11.20. Ocena ryzyka zawodowego i informacja o bezpiecznych zasadach wykonywania pracy zdalnej

11.21. Określenie zasad szkoleń i bieżącej pomocy związanej z wprowadzeniem pracy zdalnej

11.22. Wypadek przy pracy zdalnej

 

Rozdział 12

Zakaz dyskryminacji osoby świadczącej pracę zdalną

 

Rozdział 13

Rozwiązania podnoszące efektywność pracy zdalnej

13.1. Zmiana sposobu tworzenia zakresu obowiązków wobec pracowników z większym uwzględnieniem zadaniowości i autonomiczności

13.2. Analiza stosowanego systemu czasu pracy

13.3. Praca mobilna i terenowa pracowników jako ewentualny przejaw pracy zdalnej

13.4. Zmiana metod wynagradzania

13.5. Wypracowanie bieżących i okresowych metod raportowania na temat wyników pracy zdalnej świadczonej przez pracownika

13.6. Uprawnienia i obowiązki osoby kierującej pracownikami w ramach pracy zdalnej

 

Wzory dokumentów

Wzór 1. Porozumienie/regulamin wykonywania pracy zdalnej

Wzór 2. Wniosek o pracę zdalną

Wzór 3. Porozumienie stron zmieniające umowę o pracę w związku ze złożonym wnioskiem o pracę zdalną

Wzór 4. Wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej

Wzór 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z porozumieniem/ regulaminem pracy zdalnej

Wzór 6. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą ochrony danych osobowych

Wzór 7. Wezwanie do usunięcia uchybień z zakresu bhp

Wzór 8. Cofnięcie zgody na pracę zdalną ze względu na uchybienia z zakresu bhp

Wzór 9. Polecenie pracy zdalnej

Wzór 10. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej

Wzór 11. Wniosek pracownika o zastosowanie pracy zdalnej ze względu na szczególny status

Wzór 12. Odmowa uwzględnienia wniosku złożonego na podstawie art. 6719 § 6 kp

 

Wykaz aktów prawnych

 

Wykaz orzecznictwa

 

Bibliografia

 

Ostatnio przeglądane