Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: K.DUoUIoS

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2009

Seria: Komentarz

ISBN: 978-83-61188-20-9

Liczba stron: 448

Okładka: twarda

Cena: 148,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Z prawnego punktu widzenia przy realizacji każdego przedsięwzięcia, które może mieć wpływ na środowisko, niezbędne jest zbadanie i ocena wszystkich potencjalnych oddziaływań. Jednocześnie społeczeństwo żyjące w danym środowisku musi mieć zagwarantowany udział w postępowaniach, w których opracowywane są akty administracyjne mogące mieć wpływ na jakość tego środowiska. Kwestie te zostały uregulowane przez długo oczekiwaną ustawę środowiskową obowiązującą od listopada 2008 r.

 

Prezentowane, drugie - zaktualizowane wydanie komentarza do ustawy ułatwi odpowiednie jej stosowanie w praktyce. Zawarte w nim wyjaśnienia dotyczące przepisów nowej ustawy i wynikających z nich konsekwencji uwzględniają doświadczenia i potrzeby organów administracji. Komentarz jest przeznaczony zarówno dla organów prowadzących postępowania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, jak i dla podmiotów planujących realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz członków społeczeństwa zainteresowanych udziałem w przedmiotowych postępowaniach. Został napisany przez jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu prawa ochrony środowiska, którego komentarze do ustaw cieszą się dużą popularnością i uznaniem.

 

Do zamówienia zostaną doliczone koszty transportu: 6 zł za przesyłkę ekonomiczną (Poczta Polska) lub 20 zł za przesyłkę kurierską (DPD Polska Sp. z o.o). Koszt wysyłki doliczany jest do ceny jednego z produktów z zamówienia. Zamówienia powyżej 60 zł są wysyłane bezpłatnie.

Autorzy

Krzysztof Gruszecki - były sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy, przez wiele lat był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz radcą prawnym specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Autor między innymi "Komentarza do ustawy o ochronie przyrody" (2005), "Komentarza do Prawa ochrony środowiska" (2007, 2008) oraz ponad 120 artykułów.

Spis treści

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz
Krzysztof Gruszecki

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Komentarz

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1. Zakres obowiązywania ustawy
Rozdział 2. Definicje i zasady ogólne

DZIAŁ II. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Odmowa udostępniania informacji
Rozdział 3. Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną
Rozdział 4. Opłaty

DZIAŁ III. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
Rozdział 3. Udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów
Rozdział 4. Uprawnienia organizacji ekologicznych

DZIAŁ IV. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Rozdział 1. Dokumenty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Rozdział 2. Prognoza oddziaływania na środowisko
Rozdział 3. Opiniowanie, udział społeczeństwa i przyjęcie dokumentu

DZIAŁ V. OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ORAZ NA OBSZAR NATURA 2000

Rozdział 1. Przedsięwzięcia wymagające oceny
Rozdział 2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Rozdział 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozdział 4. Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Rozdział 5. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

DZIAŁ VI. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE TRANS GRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku przedsięwzięć
Rozdział 3. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów i programów
Rozdział 4. Postępowanie w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy

DZIAŁ VII. GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNI DYREKTORZY OCHRONY ŚRODOWISKA

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Generalny dyrektor ochrony środowiska
Rozdział 3. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
Rozdział 4. Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko

DZIAŁ VIII. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe

Bibliografia