Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zarządzanie pasem drogowym

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZPD

ISBN: 978-83-66248-44-1

Liczba stron: 281

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Jak ukarać podmiot, który bez zezwolenia umieścił przy drodze reklamę lub ogródek piwny? Jakie obowiązki ma zarządca w sytuacji awarii obiektów w pasie drogowym i kiedy może usunąć z niego porzucone pojazdy? W jaki sposób nakazać przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego?

 

Ciągle nowelizowana ustawa o drogach publicznych wciąż rodzi wiele pytań, powodując tym samym rozbieżności interpretacyjne i utrudniając pracę zarządców dróg.

 

Autorzy kompleksowo omawiają kwestie zezwoleń na zajęcie pasa na cele niezwiązane z zarządzaniem i dotyczące prowadzenia ruchu drogowego. Opisują ogólne zasady wydawania decyzji administracyjnych przez zarządców oraz szczególne przypadki z tym związane. Poruszają problematykę zgody na przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczania linii telekomunikacyjnych oraz dróg wydzielonych w ramach podziału nieruchomości.

 

Książka będzie cennym wsparciem dla praktyków – pomoże rozwiać wątpliwości zarządców, wskazując możliwe rozwiązania prawne i sposoby postępowania. Z pewnością przyda się także inwestorom i właścicielom dróg graniczących z pasem drogowym, którzy chcą zgłębić wiedzę z tego zakresu.

Autorzy

Magdalena Durzyńska

doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, autorka publikacji z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami.

 

Dominik Kościuk

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

 

Robert Suwaj (red.)

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej oraz adwokat w kancelarii Suwaj Zachariasz Adwokaci sp. p. Ekspert z zakresu teorii prawa administracyjnego, autor wielu analiz, opinii, komentarzy i glos z zakresu praktycznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.

 

Igor Zachariasz

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Adwokat, partner w kancelarii Suwaj Zachariasz Adwokaci sp. p. Ekspert, autor opinii i komentarzy z zakresu prawa procesu inwestycyjno-budowlanego.

Spis treści

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

 

Rozdział 1

Pas drogowy i podstawowe pojęcia z nim związane

1.1. Pojęcie i granice pasa drogowego

1.2. Pas drogowy i droga jako elementy infrastruktury drogowej w kontekście ochrony ustawowej

1.3. Możliwość zasiedzenia gruntów pod pasem drogowym

 

Rozdział 2

Powstanie i utrzymanie pasa drogowego

2.1. Powstanie pasa drogowego i związane z tym obowiązki zarządcy drogi (planowanie rozwoju sieci dróg, projektowanie i inwestowanie)

2.2. Utrzymanie pasa drogowego

2.3. Remont i przebudowa pasa drogowego

 

Rozdział 3

Drogi wydzielane w ramach podziału nieruchomości

3.1. Wprowadzenie

3.2. Zasady podziału

3.3. Wydzielanie działek pod drogi wewnętrzne

3.4. Wydzielanie działek pod drogi publiczne

3.4.1. Formalnoprawne obowiązki nowego właściciela drogi

3.4.2. Charakter wpisu do księgi wieczystej

3.5. Prawo do odszkodowania

3.5.1. Tryb umowny

3.5.2. Tryb administracyjnoprawny

3.5.3. Operat szacunkowy

3.5.4. Nieruchomość zamienna

3.5.5. Termin zapłaty odszkodowania

3.5.6. Charakter prawny odszkodowania. Przedawnienie

3.6. Aspekty proceduralne

 

Rozdział 4

Zarządzanie porządkiem i bezpieczeństwem w pasie drogowym

4.1. Obowiązki zarządcy drogi w pasie drogowym: właścicielskie i administracyjne

4.2. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów

4.3. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich

4.4. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników

4.5. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego

4.6. Utrzymywanie zieleni przydrożnej

4.7. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe

4.8. Usuwanie pojazdów z pasa drogowego (porzuconych i zagrażających bezpieczeństwu)

4.9. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

4.10. Zarządzanie ruchem na drogach i zmiany organizacji ruchu drogowego

4.11. Wyznaczanie stanowisk postojowych oraz pobieranie opłat

4.12. Pobieranie opłat za korzystanie z dróg publicznych

4.13. Wyrażanie stanowiska na wniosek organu ustalającego warunki zabudowy

4.14. Awarie obiektów i urządzeń w pasie drogowym i ich usuwanie

 

Rozdział 5

Ogólne zasady wydawania decyzji przez zarządców dróg

5.1. Rodzaje prowadzonych postępowań administracyjnych i obowiązku zarządcy jako organu prowadzącego postępowania

5.1.1. Zagadnienia wspólne

5.1.2. Wszczęcie postępowania administracyjnego na żądanie strony

5.1.3. Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

5.2. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w związku z pasem drogowym

5.2.1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

5.2.2. Zasady ogólne postępowania wyjaśniającego

5.2.3. Zasady ogólne orzekania w sprawach administracyjnych

 

Rozdział 6

Szczególne przypadki wydawania decyzji w związku z pasem drogowym

6.1. Lokalizowanie i przebudowa zjazdu z drogi publicznej

6.1.1. Zjazd indywidualny a zjazd publiczny

6.1.2. Budowa i przebudowa a remont zjazdu

6.1.3. Wniosek o wszczęcie postępowania

6.1.4. Postępowanie wyjaśniające i obowiązki organu przed wydaniem decyzji

6.1.5. Decyzja w sprawie lokalizacji zjazdu lub przebudowy zjazdu

6.1.6. Utrzymanie zjazdu

6.2.  Lokalizacja i umieszczanie obiektów i urządzeń w pasie drogowym

6.2.1. Zezwolenie na lokalizację obiektu lub urządzenia w pasie drogowym

6.2.2. Wszczęcie postępowania i zakres postępowania wyjaśniającego

6.2.3. Umowa w przedmiocie umieszczenia obiektu lub urządzenia w pasie drogowym

6.2.4. Decyzja o pozwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu lub urządzenia oraz naliczanie opłat za zajęcie

6.2.5. Umieszczanie obiektów lub urządzeń poza pasem drogowym – obowiązki organu

6.3. Lokalizacja reklam w pasie drogowym

6.3.1. Pojęcie reklamy w udp

6.3.2. Powierzchnia reklamy i sposoby jej ustalania

6.3.3. Szyldy i reklamy przenośne (w tym na przyczepach)

6.3.4. Opłata za umieszczenie reklamy

6.3.5. Decyzja lub umowa w przedmiocie umieszczenia reklamy

6.4. Lokalizacja reklam poza pasem drogowym z naruszeniem odległości przewidzianych w ustawie

6.5. Kanały technologiczne

6.5.1. Pojęcie kanału technologicznego

6.5.2. Tworzenie kanałów technologicznych

6.5.3. Udostępnianie kanałów technologicznych

6.5.4. Umieszczanie linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (decyzja o umieszczeniu wraz z naliczeniem stawek opłat)

 

Rozdział 7

Nielegalne zajęcie pasa drogowego

7.1. Postępowanie w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego

7.1.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego – obowiązki organu

7.1.2. Postępowanie wyjaśniające i zasady ustalania stanu faktycznego

7.1.3. Termin na przywrócenie pasa do stanu poprzedniego

7.2. Nałożenie kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego

7.2.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego – obowiązki organu

7.2.2. Postępowanie wyjaśniające i sposób ustalania stanu faktycznego

7.2.3. Brak podstaw do nakładania kary

7.2.4. Odstąpienie od nałożenia kary

7.2.5. Wymiar kary i odsetki ustawowe

7.2.6. Ulgi w wykonaniu kary

 

Rozdział 8

Przekazywanie dróg między zarządcami

 

Bibliografia

Akty prawne

Orzecznictwo

Ostatnio przeglądane

Zarządzanie pasem drogowym
 

Zarządzanie pasem drogowym

Magdalena Durzyńska, Dominik Kościuk, Igor Zachariasz

Cena: 128,00 zł
więcej