Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PEwAPZ

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-66248-47-2

Liczba stron: 308

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Kiedy i na jakiej podstawie organ egzekucyjny może rozpocząć egzekucję?
Jak skutecznie prowadzić postępowanie, gdy zobowiązany odmawia wydania wywłaszczonej nieruchomości, nie zapłacił podatku lub kary pieniężnej?
Kiedy może nastąpić zawieszenie lub umorzenie postępowania? W jakich okolicznościach można dokonać przeszukania i zastosować przymus bezpośredni?
 
W książce zostały opisane najczęstsze problemy występujące na poszczególnych etapach postępowania, które pojawiły się w związku z nowymi rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi w 2019 i 2020 r. Autor krok po kroku prezentuje ogólne zasady, wskazując również wyjątkowe sytuacje niepodlegające egzekucji administracyjnej. Ponadto omawia jej przebieg oraz rolę podmiotów i organów, które uczestniczą w postępowaniu zawsze lub incydentalnie. Przedstawia także środki egzekucyjne obowiązków pieniężnych i niepieniężnych oraz formy czasowego przerwania postępowania i przesłanki zastosowania postępowania uproszczonego.
 
W opracowaniu przedstawiono najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a także rozwiązania prawne odnoszące się do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Publikacja stanowi kompendium wiedzy dla pracowników organów egzekucyjnych i dla wierzycieli uprawnionych do żądania wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Autorzy

Arkadiusz Sputowski - audytor wewnętrzny i zewnętrzny, długoletni pracownik służb finansowych państwa i samorządu terytorialnego. Autor ponad 150 artykułów z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Doświadczony trener i wykładowca. Współautor kilkunastu książek poruszających problematykę dochodów państwa i jst, egzekucji administracyjnej, podatków lokalnych i audytu w jst. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Zakres zastosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

Rozdział 2. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego

2.1. Zasady konstytucyjne

2.2. Zasady z europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

2.3. Zasady ogólne z upea

2.4. Zasady ogólne z kpa

2.5. Zasady wynikające z europejskiego Kodeksu dobrej praktyki administracyjnej

 

Rozdział 3. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji

3.1. Podmioty obligatoryjne

3.1.1. Wierzyciel

3.1.2. Zobowiązany

3.1.3. Organ egzekucyjny

3.2. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego

3.4. Podmioty fakultatywne w postępowaniu egzekucyjnym

 

Rozdział 4

Rejestr Należności Publicznoprawnych

 

Rozdział 5

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

Rozdział 6. Wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz wszczęcie egzekucji

6.1. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela

6.1.1. Upomnienie

6.2. Sposoby wszczęcia postępowania egzekucyjnego

6.2.1. Tytuł wykonawczy

6.2.2. Kolejny tytuł wykonawczy

6.2.3. Ponowny tytuł wykonawczy

6.2.4. Dalszy tytuł wykonawczy

6.2.5. Zmieniony tytuł wykonawczy

6.2.6. Odpisy tytułów wykonawczych

6.2.7. Wzory tytułów wykonawczych

6.2.8. Jednolity tytuł wykonawczy

6.2.9. Zagraniczny tytuł wykonawczy

6.3. Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu

6.4. Pisma sporządzone przez wierzyciela

6.5. Funkcjonowanie systemu teleinformatycznego

 

Rozdział 7. Czynności organu egzekucyjnego

7.1. Badanie dopuszczalności egzekucji

7.2. Wybór środka egzekucyjnego

7.3. Metryka sprawy egzekucyjnej

7.4. Przystąpienie do czynności egzekucyjnych

7.5. Czas wykonywania czynności egzekucyjnych

7.6. Udzielanie pomocy

7.7. Czynność przeszukania

7.8. Odebranie rzeczy

7.9. Otwarcie lokalu

7.10. Zastosowanie przymusu bezpośredniego

7.11. Odebranie nieruchomości i opróżnienie lokalu

7.12. Przywołanie świadków

7.13. Dokonanie czynności zabezpieczających

7.14. Odstąpienie od czynności egzekucyjnych

7.15. Ujawnienie postępowania egzekucyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym

7.16. Czynności organu rekwizycyjnego

7.17. Poszukiwanie majątku zobowiązanego

7.18. Postępowanie uproszczone

 

Rozdział 8. Formy czasowego przerwania postępowania egzekucyjnego

8.1. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

8.2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego

8.3. Odstąpienie od czynności egzekucyjnych

8.4. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych

8.5. Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

8.6. Zbieg egzekucji

 

Rozdział 9. Środki egzekucyjne obowiązków pieniężnych

9.1. Dobrowolna zapłata dochodzonej należności

9.2. Egzekucja z pieniędzy

9.3. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

9.4. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej

9.5. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych

9.6. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych

9.7. Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych

9.8. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych

9.9. Egzekucja z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy

9.10. Egzekucja z weksla

9.11. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej

9.12. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

9.13. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych

9.14. Egzekucja z ruchomości

9.14.1. Zajęcie

9.14.2. Sprzedaż

9.15. Egzekucja z nieruchomości

9.15.1. Zajęcie nieruchomości

9.15.2. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości

9.15.3. Licytacja

9.15.4. Wadium

9.15.5. Licytacja publiczna

9.15.6. Przybicie

9.15.7. Przyznanie własności

9.15.8. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji

 

Rozdział 10. Środki egzekucyjne obowiązków niepieniężnych

10.1. Grzywna w celu przymuszenia

10.2. Wykonanie zastępcze

10.3. Odebranie rzeczy ruchomej

10.4. Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń

10.5. Przymus bezpośredni

 

Rozdział 11. Opłaty i koszty postępowania egzekucyjnego

11.1. Opłata manipulacyjna

11.2. Opłata egzekucyjna

11.3. Opłata za czynności egzekucyjne w egzekucji należności pieniężnych

11.4. Opłata za czynności egzekucyjne w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

11.5. Wydatki egzekucyjne

11.6. Rozliczenie kosztów egzekucyjnych

11.7. Preferencje w spłacie kosztów egzekucyjnych

11.8. Przedawnienie kosztów egzekucyjnych

 

Rozdział 12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

12.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza

12.2. Odpowiedzialność porządkowa

 

Rozdział 13. Postępowanie zabezpieczające

 

Wykaz aktów prawnych

Wykaz orzeczeń

Bibliografia

Skorowidz

 

Ostatnio przeglądane

Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach
 

Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach

Arkadiusz Sputowski

Cena: 128,00 zł
więcej