Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: EAOoCN

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-64512-04-9

Liczba stron: 256

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Jak skutecznie prowadzić egzekucję, gdy zobowiązany nie realizuje obowiązku szkolnego, nie poddaje się szczepieniom ochronnym lub odmawia wydania wywłaszczonej nieruchomości? Jakie środki egzekucyjne zastosować, żeby skłonić go do wykonania określonej czynności? Na te i wiele innych pytań odpowiada pierwsza książka na temat egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

 

Autor krok po kroku omawia przebieg postępowania egzekucyjnego i podpowiada, o czym warto pamiętać na każdym jego etapie. Na podstawie bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych wyjaśnia m.in.:

  • kim jest wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym i co należy do jego obowiązków,
  • jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy,
  • kiedy i na jakiej podstawie organ egzekucyjny może rozpocząć egzekucję,
  • w jaki sposób strony postępowania mogą kontrolować działania organu egzekucyjnego,
  • kiedy postępowanie egzekucyjne trzeba umorzyć.

 

Opracowanie skierowane jest do wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, przede wszystkim pracowników organów egzekucyjnych i organów pełniących funkcję wierzyciela administracyjnego oraz potencjalnych zobowiązanych. Zawiera przydatne wzory wniosków, postanowień i innych dokumentów stosowanych na co dzień w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Autorzy

Jan Olszanowski – doktor nauk prawnych, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, naukowo zajmuje się administracyjnym i sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Autor licznych artykułów w czasopismach naukowych oraz współautor publikacji książkowych.

Spis treści

„Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym”
Autor: Jan Olszanowski


Spis treści
Wykaz skrótów

Rozdział 1.
Ogólna charakterystyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego


1.1.    Pojęcie, cel i podstawa egzekucji administracyjnej oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego
1.2.    Rodzaje egzekucji i postępowania egzekucyjnego
1.3.    Zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego
1.4.    Źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Rozdział 2.
Podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego


2.1.    Pojęcie i funkcje zasad ogólnych postępowania administracyjnego
2.2.    Organy prowadzące administracyjne postępowanie egzekucyjne
2.3.    Wierzyciel w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
2.4.    Zobowiązany jako strona administracyjnego postępowania egzekucyjnego
2.5.    Pozostali uczestnicy administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Rozdział 3.
Przebieg administracyjnego postępowania egzekucyjnego


3.1.    Wszczęcie postępowania
3.2.    Tok administracyjnego postępowania egzekucyjnego

3.2.1.    Uwagi ogólne
3.2.2.    Zawieszenie postępowania
3.2.3.    Zbieg egzekucji
3.2.4.    Przebieg egzekucji administracyjnej w trybie uproszczonym

3.3.    Zakończenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Rozdział 4.
Środki prawne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym


4.1.    Uwagi ogólne
4.2.    Zarzuty
4.3.    Zażalenie
4.4.    Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość administracyjnego postępowania egzekucyjnego
4.5.    Skarga na bezczynność wierzyciela
4.6.    Wniosek o wyłączenie spod egzekucji prawa do rzeczy lub innego prawa majątkowego
4.7.    Zagadnienia sądowej kontroli egzekucji administracyjnej

Rozdział 5.
Grzywna w celu przymuszenia


5.1.    Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego
5.2.    Wszczęcie egzekucji
5.3.    Przebieg postępowania
5.4.    Zakończenie postępowania

Rozdział 6.
Wykonanie zastępcze


6.1.    Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego
6.2.    Wszczęcie postępowania
6.3.    Przebieg postępowania
6.4.    Zakończenie postępowania

Rozdział 7.
Odebranie rzeczy ruchomej


7.1.    Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego
7.2.    Wszczęcie postępowania
7.3.    Przebieg postępowania
7.4.    Zakończenie postępowania

Rozdział 8.
Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń


8.1.    Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego
8.2.    Wszczęcie postępowania
8.3.    Przebieg postępowania
8.4.    Zakończenie postępowania

Rozdział 9.
Przymus bezpośredni


9.1.    Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego
9.2.    Wszczęcie postępowania
9.3.    Przebieg postępowania
9.4.    Zakończenie postępowania

Załączniki
Wykaz orzeczeń
Bibliografia

Ostatnio przeglądane