Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: EASP

ISBN: 978-83-64512-11-7

Liczba stron: 288

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Jak prowadzić egzekucję, gdy zobowiązany nie zapłacił podatku, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy kary pieniężnej? Jakie świadczenia pieniężne nie podlegają egzekucji? Czym różni się zarzut od zażalenia?

 

Książka pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy odpowiadają między innymi na pytania:

  • jak prowadzić egzekucję na rzecz wierzycieli krajowych i zagranicznych,
  • jakie informacje musi zawierać tytuł wykonawczy,
  • co należy zrobić z wnioskiem lub tytułem wykonawczym przesłanym drogą elektroniczną,
  • w jakich przypadkach egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia,
  • jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową,
  • kiedy może nastąpić zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

 

Opracowanie zostało wzbogacone najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych; skierowane jest do wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego.

Autorzy

Dr Przemysław Ostojski – asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu polskiego oraz niemieckiego postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania sądowoadministracyjnego.

 

Dr Wojciech Piątek – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego w administracji oraz postępowania sądowoadministracyjnego.

Spis treści

„Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych”
Autorzy: Przemysław Ostojski, Wojciech Piątek


Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Zagadnienia ogólne


1.1.    Pojęcie i znaczenie egzekucji administracyjnej
1.2.    Świadczenia pieniężne podlegające egzekucji administracyjnej

1.2.1.    Charakter należności poddanych egzekucji administracyjnej
1.2.2.    Daniny publiczne
1.2.3.    Należności pozabudżetowe
1.2.4.    Inne świadczenia pieniężne poddane egzekucji administracyjnej
1.2.5.    Obowiązki pieniężne nakładane w drodze decyzji organów PIP
1.2.6.    Należności państw członkowskich oraz państw trzecich

1.3.    Podstawa egzekucji administracyjnej

1.3.1.    Pojęcie i rodzaje podstaw egzekucji
1.3.2.    Decyzje i postanowienia
1.3.3.    Przepis prawa
1.3.4.    Dokument
1.3.5.    Jednolity tytuł wykonawczy

1.4.    Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji
1.5.    Pojęcie i rodzaje środków egzekucyjnych

Rozdział 2.
Przebieg postępowania egzekucyjnego


2.1.    Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji

2.1.1.    Upomnienie
2.1.2.    Wystawienie tytułu wykonawczego
2.1.3.    Wniosek o wszczęcie egzekucji

2.2.    Przebieg egzekucji administracyjnej

2.2.1.    Badanie dopuszczalności egzekucji przez organ egzekucyjny
2.2.2.    Doręczenie tytułu wykonawczego
2.2.3.    Wniesienie zarzutu
2.2.4.    Stosowanie poszczególnych środków egzekucyjnych

2.3.    Zakończenie postępowania egzekucyjnego

2.3.1.    Podział sumy uzyskanej z egzekucji
2.3.2.    Koszty egzekucyjne


Rozdział 3.
Środki egzekucyjne należności pieniężnych


3.1.    Instytucje ogólne

3.1.1.    Dokumenty związane z zajęciem wierzytelności, innego prawa majątkowego albo rzeczy
3.1.2.    Wyjawienie majątku
3.1.3.    Egzekucja względem dłużnika zajętej wierzytelności
3.1.4.    Biegły skarbowy
3.1.5.    Postępowanie w odniesieniu do państwowej jednostki budżetowej
3.1.6.    Postępowanie w przypadku obciążenia rzeczy lub prawa majątkowego hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym

3.2.    Egzekucja z pieniędzy
3.3.    Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
3.4.    Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej
3.5.    Egzekucja z rachunków bankowych

3.5.1.    Charakterystyka ogólna
3.5.2.    Egzekucja z rachunku zwykłego
3.5.3.    Egzekucja z rachunku wspólnego
3.5.4.    Egzekucja z rachunku bankowego związanego z dokumentem

3.6.    Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych

3.6.1.    Uwagi wprowadzające
3.6.2.    Przedmiot egzekucji
3.6.3.    Sposoby zajęcia egzekucyjnego
3.6.4.    Realizacja zajęcia egzekucyjnego

3.7.    Egzekucja z ruchomości

3.7.1.    Zakres przedmiotowy egzekucji z ruchomości
3.7.2.    Zakres podmiotowy egzekucji z ruchomości
3.7.3.    Procedura egzekucji z ruchomości

3.8.    Egzekucja z nieruchomości

3.8.1.    Uwagi wprowadzające
3.8.2.    Przesłanki wdrożenia egzekucji z nieruchomości
3.8.3.    Zasady stosowania egzekucji z nieruchomości
3.8.4.    Procedura egzekucji z nieruchomości


Rozdział 4.
Środki ochrony prawnej uczestników postępowania egzekucyjnego


4.1.    Podstawowe środki ochrony administracyjnoprawnej

4.1.1.    Uwagi wstępne
4.1.2.    Zażalenie
4.1.3.    Zarzuty
4.1.4.    Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji
4.1.5.    Skarga na czynności egzekucyjne
4.1.6.    Skarga na przewlekłość postępowania
4.1.7.    Skarga na bezczynność wierzyciela

4.2.    Środki prawne związane z konkretnymi środkami egzekucyjnymi
4.3.    Środki ochrony sądowej

4.3.1.    Uwagi wstępne
4.3.2.    Środki ochrony przed sądem administracyjnym
4.3.3.    Środki ochrony przed sądem powszechnym


Wnioski
Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
 

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Przemysław Ostojski, Wojciech Piątek

Cena: 119,00 zł
więcej