Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Doręczenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: DwPAiS

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-64512-18-6

Liczba stron: 208

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Jak skutecznie doręczać decyzje administracyjne i pisma sądowe? Kiedy można wykorzystywać w tym celu środki komunikacji elektronicznej? Co zrobić, gdy adresat odmawia przyjęcia pisma? W jaki sposób doręczyć pismo osobie, która mieszka za granicą i nie ma pełnomocnika do doręczeń w kraju?

 

Książka wyjaśnia zasady prawidłowego doręczania pism w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, od czego zależy skuteczność wielu czynności procesowych. Dzięki opracowaniu uczestnicy postępowań dowiedzą się, jak doręczać pisma osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym, organizacjom społecznym i ich pełnomocnikom.

 

Na podstawie praktycznych przykładów i najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych autorzy opisują sposoby doręczeń pism w konkretnych przypadkach, takich jak m.in.: nieobecność adresata, niemożliwość ustalenia miejsca jego pobytu, zmiana adresu, niepodjęcie przesyłki w terminie. Wyjaśniają, w jakich sytuacjach można zastosować doręczenie zastępcze, komu wręczyć wtedy pismo i czy zawsze trzeba o tym zawiadomić adresata. Podpowiadają również, kiedy pismo uważa się za doręczone, mimo że adresat faktycznie go nie otrzymał.

Autorzy

Dr hab. Wojciech Sawczyn – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor licznych publikacji z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego, administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.

 

Jan Szuma – pracownik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oraz postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i podatkowego.

Spis treści

„Doręczenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym”
Autorzy: Wojciech Sawczyn, Jan Szuma

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Znaczenie instytucji doręczenia w prawie administracyjnym

Rozdział 2.
Doręczenia w postępowaniu administracyjnym ogólnym


2.1.    Charakter i umiejscowienie przepisów regulujących czynności doręczenia w postępowaniu administracyjnym
2.2.    Zasada oficjalności doręczeń
2.3.    Przedmiot doręczeń

2.3.1.    Pojęcie pisma
2.3.2.    Doręczenie decyzji administracyjnej i postanowień
2.3.3.    Problem postaci doręczanej decyzji (oryginał, odpis)
2.3.4.    Wezwania

2.3.4.1.    Podmioty objęte wezwaniami
2.3.4.2.    Tryb doręczenia wezwań
2.3.4.3.    Warunki formalne wezwania podlegającego doręczeniu adresatowi
2.3.4.4.    Doręczenie wezwania przy wykorzystaniu instytucji pomocy prawnej

2.3.5.    Zawiadomienia

2.4.    Podmioty realizujące korespondencję urzędową w postępowaniu administracyjnym („organ administracji publicznej”, „urząd”)
2.5.    Podmioty doręczeń

2.5.1.    Strony i uczestnicy postępowania

2.5.1.1.    Osoby fizyczne
2.5.1.2.    Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
2.5.1.3.    Uczestnicy postępowania na prawach strony

2.5.2.    Przedstawiciele stron

2.6.    Warunki doręczeń w postępowaniu administracyjnym

2.6.1.    Doręczenia dokonywane osobom fizycznym

2.6.1.1.    Doręczenie właściwe
2.6.1.2.    Doręczenie zastępcze
2.6.1.3.    Terminy odbioru pism – fikcja prawna doręczenia

2.6.2.    Doręczenia dokonywane jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym
2.6.3.    Odmowa przyjęcia przesyłki – doręczenie konkludentne


Rozdział 3.
Doręczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym


3.1.    Podmioty realizujące i przyjmujące korespondencję sądową i ich obowiązki związane z doręczeniami

3.1.1.    Sąd administracyjny prowadzący postępowanie
3.1.2.    Podmioty doręczeń

3.1.2.1.    Strony i uczestnicy postępowania
3.1.2.2.    Przedstawiciele stron
3.1.2.3.    Prokurator
3.1.2.4.    Rzecznik Praw Obywatelskich

3.2.    Ogólne warunki doręczeń w postępowaniu sądowoadministracyjnym

3.2.1.    Doręczenia dokonywane osobom fizycznym

3.2.1.1.    Miejsce doręczenia
3.2.1.2.    Czas doręczenia

3.2.2.    Doręczenia dokonywane jednostkom organizacyjnym
3.2.3.    Doręczenia dokonywane przedsiębiorcom

3.3.    Doręczenia zastępcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym i ich skutki

3.3.1.    Doręczenia dokonywane pod nieobecność adresata
3.3.2.    Doręczenia zastępcze dokonywane w przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie

3.4.    Doręczenia pism i orzeczeń sądowych dokonywane osobie nieznanej z miejsca pobytu
3.5.    Doręczenia w obrocie zagranicznym

Rozdział 4.
Zasady doręczeń elektronicznych w prawie administracyjnym


4.1.    Podstawowe pojęcia odnoszące się do komunikacji elektronicznej
4.2.    Elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym

4.2.1.    Pierwsze regulacje dotyczące doręczeń elektronicznych
4.2.2.    Obecne zasady doręczeń w formie dokumentu elektronicznego
4.2.3.    Przesłanki powstania obowiązku dokonywania doręczeń w formie dokumentu elektronicznego
4.2.4.    Podmioty doręczające obowiązane do zapewnienia instrumentów korespondencji elektronicznej
4.2.5.    Przebieg doręczenia w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym
4.2.6.    Podpisanie urzędowego poświadczenia odbioru (poświadczenia doręczenia)

4.3.    Doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej dokonywane przez sąd administracyjny – stan obecny i przyszły

Bibliografia

Ostatnio przeglądane