Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PEAOP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-64512-66-7

Liczba stron: 320

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

W jaki sposób przygotować egzekucję administracyjną, która zagwarantuje skuteczne ściągnięcie wymagalnej należności? Jak ustalić istniejący stan oraz składniki majątku zobowiązanego oraz zgodnie z prawem poszukiwać tego majątku? Jak można zabezpieczyć prawa majątkowe należące do zobowiązanego?

 

Pierwsza publikacja na polskim rynku, która na podstawie przepisów prawnych i bogatego orzecznictwa sądowego poddaje analizie pozycję i zadania wierzyciela z perspektywy przygotowania egzekucji. Czytelnik dowie się, jakie są procesowe i pozaprocesowe sposoby pozyskiwania informacji oraz jakie są uprawnienia organów administracyjnych i podatkowych, m.in. dotyczące kontroli.

W książce opisano również zagadnienia związane z zabezpieczeniem wykonania publicznoprawnych obowiązków pieniężnych, m.in. poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej albo ustawowego prawa zastawu. Ponadto szczegółowo omówiono przesłanki oraz procedury nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postępowaniu administracyjnemu i podatkowemu.

 

Książka skierowana jest przede wszystkim do wierzycieli należności publicznoprawnych poddanych egzekucji administracyjnej. Będzie przydatna również prawnikom oraz osobom związanym z prawem podatkowym, celnym i ubezpieczeń społecznych.

Autorzy

Dr Przemysław Ostojski – starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor wielu publikacji z zakresu prawa o postępowaniu egzekucyjnym i sądowoadministracyjnym oraz prawa podatkowego i administracyjnego.

Spis treści

Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych”

Autor: Przemysław Ostojski

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

 

CZĘŚĆ I

Pozyskiwanie informacji na temat majątku zobowiązanego

 

Rozdział 1.

Uwagi wprowadzające

1.1.          Pojęcie oraz sposoby pozyskiwania informacji gromadzonych na potrzeby egzekucji

1.2.          Przetwarzanie informacji a ochrona sfery prawnej jednostek

 

Rozdział 2.

Pozaprocesowe sposoby pozyskiwania informacji

2.1.          Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji podatkowych

2.1.1.          Uprawnienia organów podatkowych

2.1.2.          Uprawnienia organów kontroli skarbowej

2.2.          Czynności sprawdzające

2.3.          Kontrola

2.3.1.          Kontrola przedsiębiorców

2.3.2.          Kontrola związana z pomocą dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

2.4.          Niesformalizowane formy pozyskiwania informacji

 

Rozdział 3.

Pozyskiwanie informacji w ramach procesu

 

3.1.          Ustalenia faktyczne dokonywane w postępowaniach jurysdykcyjnych

3.1.1.          Postępowanie podatkowe

3.1.2.          Postępowanie celne

3.1.3.          Postępowanie kontrolne

3.1.4.          Postępowania prowadzone według przepisów kpa

3.2.          Prawo żądania wyjaśnień i informacji na podstawie art. 36 § 1 upea

3.2.1.          Charakterystyka ogólna

3.2.2.          Granice czasowe i przedmiotowe instytucji z art. 36 § 1 upea

3.2.3.          Podmioty uprawnione do żądania informacji

3.2.4.          Adresaci żądania wierzyciela lub organu egzekucyjnego

3.2.5.          Dane pozyskiwane z baz danych, rejestrów i ewidencji

3.2.6.          Żądanie skierowane do organów kontroli skarbowej oraz komorników sądowych

3.2.7.          Realizacja żądania z art. 36 § 1 upea

3.3.          Sądowe wyjawienie majątku

Podsumowanie

 

CZĘŚĆ II

Nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności

 

Rozdział 1.

Uwagi wprowadzające

 

Rozdział 2.

Rygor natychmiastowej wykonalności w postępowaniu podatkowym

2.1.          Zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności

2.2.          Skuteczność rygoru natychmiastowej wykonalności

2.3.          Przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

2.4.          Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności

2.5.          Skutki procesowe uchylenia aktu, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności

2.6.          Skutki prawnomaterialne uchylenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności

 

Rozdział 3.

Rygor natychmiastowej wykonalności według kpa

 

3.1.          Zakres stosowania instytucji w przypadku obowiązków pieniężnych

3.2.          Zakres czasowy oraz forma prawna rygoru

3.3.          Przesłanki nadania rygoru

 

Podsumowanie

 

CZĘŚĆ III

Zabezpieczenie wykonania publicznoprawnych obowiązków pieniężnych

 

Rozdział 1.

Uwagi wprowadzające

 

Rozdział 2.

Zabezpieczenie stosowane przez wierzycieli

4.1.          Zabezpieczenie jurysdykcyjne na podstawie przepisów op

2.1.1.          Istota i zakres stosowania

2.1.2.          Postępowanie w sprawie zabezpieczenia

2.1.3.          Wykonanie decyzji o zabezpieczeniu

4.2.          Zabezpieczenie długu celnego

2.2.1.          Reguły wyznaczone przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego

2.2.2.          Zmiany dokonane na podstawie unijnego kodeksu celnego

2.2.3.          Regulacja polskiego prawa celnego

4.3.          Inne rodzaje zabezpieczeń wynikające z prawa materialnego

 

Rozdział 3.

Ustanowienie hipoteki przymusowej albo ustawowego prawa zastawu

 

3.1.          Konstrukcja prawna hipoteki przymusowej

3.2.          Realizacja zastawu skarbowego

3.3.          Wyjawienie praw majątkowych w trybie art. 39 op

 

Rozdział 4.

Zabezpieczenie stosowane przez organy egzekucyjne

 

Podsumowanie

 

CZĘŚĆ IV

Postępowanie wstępne regulowane przepisami upea

 

Rozdział 1.

Uwagi wprowadzające

 

Rozdział 2.

Zagrożenie indywidualne egzekucją

 

Rozdział 3.

Wystawienie tytułu wykonawczego i skierowanie go do organu egzekucyjnego

 

Rozdział 4.

Czynności wstępne organu egzekucyjnego

4.1.          Badanie właściwości

4.2.          Badanie dopuszczalności egzekucji oraz poprawności tytułu wykonawczego

4.3.          Ustalenie majątku zobowiązanego i wybór środka egzekucyjnego

 

Podsumowanie

Wnioski

Akty prawne i orzecznictwo

Bibliografia

 

Ostatnio przeglądane