Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Misja publiczna | Wspólnota | Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: MPWP

Pod redakcją: doc. dr Arwid Mednis

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-64512-88-9

Liczba stron: 1076 (dwa tomy)

Okładka: twarda

Cena: 300,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Zebrane w dwutomowej publikacji teksty obejmują następujący zakres tematów:

 

  • CZĘŚĆ 1. Wspomnienia o Michale Kuleszy
  • CZĘŚĆ 2. Ustrój, zadania i historia samorządu terytorialnego
  • CZĘŚĆ 3. Administracja rządowa, inne podmioty administrujące
  • CZĘŚĆ 4. Prawo i postępowanie administracyjne
  • CZĘŚĆ 5. Z teorii prawa i historii administracji oraz myśli administracyjnej
  • CZĘŚĆ 6. Prawo Unii Europejskiej i administracja europejska
  • CZĘŚĆ 7. Varia


Autorami prac wchodzących w skład opracowania są wybitni przedstawiciele nauki i prawa, przyjaciele prof. Michała Kuleszy.

Autorzy

dr Adam Niewiadomski, dr Agata Kozłowska, dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, dr Agnieszka Piskorz-Ryń, dr Alina Miruć, dr Ambroży Mituś, dr Andrzej Chajbowicz, dr Artur Krakała, dr Dawid Sześciło, dr doc. UW Anna Rosner, dr doc. UW Arwid Mednis, dr Ewa Stefańska, dr hab. Joanna Jagoda, dr hab. Piotr Przybysz, dr hab. prof. GWSH Lidia Zacharko, dr hab. prof. UG Tomasz Bąkowski, dr hab. prof. UKSW Zbigniew Cieślak, dr hab. prof. UŁ Barbara Jaworska-Dębska, dr hab. prof. UŁ Ewa Olejniczak-Szałowska, dr hab. prof. UŁ Michał Kasiński,, dr hab. prof. UŁ Piotr Korzeniowski, dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska, dr hab. prof. UW Andrzej Kojder, dr hab. prof. UW Elżbieta Kornberger-Sokołowska, dr hab. prof. UW Jacek Czaputowicz, dr hab. prof. UW Jacek Wojnicki, dr hab. prof. UW Jan Majchrowski, dr hab. prof. UW Jolanta Itrich-Drabarek, dr hab. prof. UW Marek Safjan, dr hab. prof. UW Robert Jastrzębski, mgr Kacper Piórecki, dr hab. prof. UWM Jarosław Dobkowski, dr hab. prof. UWr Karol Kiczka, dr hab. prof. UWr Lidia Klat-Wertelecka, prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., dr Igor Zachariasz, dr Jacek Trzewik, dr Jerzy Parchomiuk, dr Karol Pachnik, dr Karolina Wojciechowska, dr Katarzyna Barańska, dr Katarzyna Wlaźlak, dr Krzysztof Koźmiński, dr Magdalena Małecka-Łyszczek, dr Magdalena Niziołek, dr Małgorzata Ganczar, dr Małgorzata Szalewska, dr Marek Szubiakowski, dr Maria Karcz-Kaczmarek, dr Mariusz Kotulski, dr Michał Bitner, dr Michał Boni, dr Michał Możdżeń-Marcinkowski, dr Przemysław Kledzik, dr Ryszarda Michalska-Badziak, dr Tomasz Burczyński, dr Tomasz Majer, dr Zbigniew Gromek, Jerzy Stępień, ks. dr hab. prof. KUL Sylwester Kasprzak, mec. Beata Jakacka, mec. Joanna Kruk-Kubarska, mec. Józef Palinka, mgr Aleksander Jakubowski, mgr Grzegorz P. Kubalski, mgr Jakub Wiśniewski, mgr Jowanka Jakubek-Lalik, mgr Maciej Gnela, mgr Marcin Jędrasik, mgr Michał Jabłoński, mgr Piotr Gołaszewski, mgr Sebastian Gajewski, prof. dr hab. Andrzej B. Zakrzewski, prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, prof. dr hab. Bronisław Sitek, prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski, prof. dr hab. Ewa Łętowska, prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. dr hab. Jacek Lang, prof. dr hab. Jan Błeszyński, prof. dr hab. Jan Jeżewski, prof. dr hab. Jerzy Regulski, prof. dr hab. Jerzy Supernat, prof. dr hab. Leon Kieres, prof. dr hab. Marek Wierzbowski, prof. dr hab. Maria M. Kenig-Witkowska, prof. dr hab. Michał A. Waligórski, prof. dr hab. Mirosław Stec, prof. dr hab. Paweł Czechowski, prof. dr hab. Tomasz Giaro, prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, prof. dr hab. Zofia Duniewska,

Spis treści

MISJA PUBLICZNA | WSPÓLNOTA | PAŃSTWO

Studia z prawa i administracji”

Księga dedykowana pamięci

Profesora Michała Kuleszy

Redakcja naukowa: doc. dr Arwid Mednis

 

Spis treści (tomy 1. i 2.)

 

TOM 1.

Wykaz skrótów

Wstęp

Życiorys Profesora Michała Kuleszy

Publikacje naukowe Profesora Michała Kuleszy

 

CZĘŚĆ 1. Wspomnienia o Michale Kuleszy

 

♦  prof. dr hab. Tomasz Giaro
Pożegnanie

♦  prof. dr hab. Jerzy Regulski
Dekady współpracy i przyjaźni

♦  Jerzy Stępień
Najważniejsza praca

♦  mec. Józef Palinka
Michał Kulesza – znakomity prawnik praktyk, nasz wspólnik i przyjaciel

♦  dr Michał Boni
Pamięci Michała Kuleszy

♦  dr Agata Kozłowska
Wspomnienia ze współpracy z Michałem Kuleszą przy wdrażaniu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

♦  mec. Joanna Kruk-Kubarska
Wspomnienie o Michale Kuleszy

 

CZĘŚĆ 2. Ustrój, zadania i historia samorządu terytorialnego

 

♦  dr hab. prof. UKSW Zbigniew Cieślak
Zarys koncepcji regulacji władzy lokalnej a prawny model ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego

♦  prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz, mec. Beata Jakacka
Ewolucja samorządu warszawskiego

♦  dr hab. prof. UW Jolanta Itrich-Drabarek
Procesy centralizacji i decentralizacji w Polsce po 1989 r.

♦  prof. dr hab. Jacek Jagielski, mgr Piotr Gołaszewski
Wybrane zagadnienia pozycji prawnej starosty jako podmiotu gospodarującego nieruchomościami Skarbu Państwa

♦  dr hab. prof. UŁ Barbara Jaworska-Dębska, dr hab. prof. UŁ Michał Kasiński,
prof. dr hab. Małgorzata Stahl
Doskonalenie instytucji samorządu terytorialnego

♦  dr hab. prof. UWr Karol Kiczka
Europejskie aspekty samorządu terytorialnego w Polsce

♦  prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski
Pojęcie samorządu terytorialnego

♦  prof. dr hab. Leon Kieres
Instytucje prawa samorządu terytorialnego w publicznym prawie gospodarczym

♦  dr hab. prof. UWr Lidia Klat-Wertelecka
Organ gminy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

♦  dr hab. prof. UW Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Problemy podatku od towarów i usług w związku z funkcjonowaniem sektora samorządowego

♦  dr hab. prof. UŁ Piotr Korzeniowski
Model prawny systemu utrzymania czystości i porządku w gminach

♦  prof. dr hab. Jacek Lang
Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego

♦  prof. dr hab. Ewa Łętowska
Pytanie o efektywność konstytucyjnej ochrony gmin

♦  dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska
Statuty jednostek pomocniczych gminy – uwarunkowania prawne a praktyka

♦  prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Organ wykonawczy gminy jako organ podatkowy

♦  dr hab. prof. UŁ Ewa Olejniczak-Szałowska
Odwołanie organu jednostki samorządu terytorialnego w referendum lokalnym

♦  dr hab. Joanna Jagoda
Prawna ochrona samodzielności samorządu terytorialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

♦  dr Katarzyna Barańska
Rozwój lokalny. Nowe podejście regulacyjne 

♦  dr Tomasz Burczyński
Zasady elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego

♦  dr Zbigniew Gromek
Procedury konsultacyjne przysługujące mieszkańcom w procesie stanowienia prawa miejscowego – wybrane zagadnienia prawne

♦  dr Artur Krakała
Rola i zadania samorządu lokalnego w zakresie zarządzania kryzysowego

♦  dr doc. UW Arwid Mednis
O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji… – pięć lat później

♦  dr Ryszarda Michalska-Badziak
Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny

♦  dr Magdalena Niziołek
Czy dzielnice m.st. Warszawy to quasi-gminy?
Uwagi na tle statusu jednostek pomocniczych m.st. Warszawy

♦  dr Małgorzata Szalewska
Wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) a zasada ciągłości działania organu administracji publicznej

♦  dr Dawid Sześciło
Współzarządzanie w gminie. Ramy prawne partycypacji obywatelskiej w samorządzie lokalnym

♦  mgr Sebastian Gajewski
Zaskarżalność rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących aktów organów jednostek pomocniczych gminy

♦  mgr Grzegorz P. Kubalski
Pozycja Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w procesie legislacyjnym

♦  mgr Jakub Wiśniewski
Test adekwatności – analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zasady adekwatności dochodów jednostek samorządu terytorialnego

 

CZĘŚĆ 3. Administracja rządowa, inne podmioty administrujące

 

♦  prof. dr hab. Paweł Czechowski, dr Michał Możdżeń-Marcinkowski
Jeszcze w sprawie statusu agencji państwowych w strukturze administracji centralnej

♦  prof. dr hab. Mirosław Stec
U źródeł zasady zespolenia w administracji publicznej

♦  dr hab. prof. UW Jan Majchrowski
Tzw. korpus wojewodów: między koncepcją Michała Kuleszy a rzeczywistością

♦  dr Maria Karcz-Kaczmarek
Kształtowanie się samorządności zawodowej w Polsce

♦  dr Przemysław Kledzik
Realizacja celów publicznych przez organizacje pozarządowe

♦  dr Mariusz Kotulski
Samorządowe kolegia odwoławcze w strukturze administracji publicznej

♦  dr Agnieszka Piskorz-Ryń
Pozycja ustrojowa niezależnych organów administracyjnych ds. dostępu do informacji o charakterze publicznym

♦  dr Ewa Stefańska
Sądowa weryfikacja decyzji regulacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako forma dialogu między administracją a sądem

 

TOM 2.

 

CZĘŚĆ 4. Prawo i postępowanie administracyjne

 

♦  dr hab. prof. UG Tomasz Bąkowski
Kilka uwag na temat interesu publicznego w gospodarce przestrzennej

♦  prof. dr hab. Zofia Duniewska
Granice ingerencji prawa administracyjnego – zagadnienia wybrane

♦  dr hab. prof. UW Robert Jastrzębski, mgr Kacper Piórecki
Prawne instrumenty realizacji ochronnej polityki przestrzennej państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Instytucja conservation easement na tle polskiego systemu prawnego

♦  prof. dr hab. Maria M. Kenig-Witkowska
A systemic approach to the environmental protection mechanisms in town and country planning and in the investment processes in Polish law

♦  prof. dr hab. Witold Modzelewski
Kilka refleksji na temat wpływu uchwały Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r. na funkcjonowanie podatku od towarów i usług

♦  prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
Publicznoprawne elementy służebności przesyłu

♦  prof. dr hab. Michał A. Waligórski
Efektywność prawa i administracji w zakresie ochrony przyrody na przykładzie obszarów Natura 2000

♦  prof. dr hab. Marek Wierzbowski
Postępowanie administracyjne – czas na zmiany?

♦  dr hab. Piotr Przybysz
Administracja publiczna a przestrzeń

♦  dr Michał Bitner
Trudności z rozgraniczeniem umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów o koncesji – skutki w zakresie zaliczania zobowiązań do państwowego długu publicznego

♦  dr Małgorzata Ganczar
Interoperacyjność systemów informacji przestrzennej

♦  dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf
Rola administracji publicznej w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa

♦  dr Krzysztof Koźmiński, mgr Michał Jabłoński
Refleksja na temat koncepcji „przepisów administracyjnych” w ujęciu Michała Kuleszy

♦  dr Adam Niewiadomski
Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

♦  dr Katarzyna Wlaźlak
O nowej koncepcji planowania w administracji publicznej

♦  dr Karolina Wojciechowska
Dzielnice m.st. Warszawy – jednostki pomocnicze gminy – jako strony postępowania budowlanego

♦  dr Igor Zachariasz
Przepisy administracyjne a akty administracyjne w systemie źródeł prawa

♦  mgr Maciej Gnela
Konkurencja w zamówieniach publicznych

♦  mgr Aleksander Jakubowski
Przepisy administracyjne a konstytucyjnie zamknięty katalog źródeł prawa – między teorią a praktyką

♦  mgr Marcin Jędrasik
Wpływ „miękkiego” prawa na realizację zadań publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego współfinansowanych z funduszy europejskich

♦  dr Jacek Trzewik
Ochrona środowiska a dopuszczalność zachowań objętych prawem podmiotowym

 

CZĘŚĆ 5. Z teorii prawa i historii administracji oraz myśli administracyjnej

 

♦  dr hab. prof. UW Andrzej Kojder
Spektrum prawa

♦  dr hab. prof. UW Marek Safjan
Prawda i sprawiedliwość. Prawda obiektywna versus sędziowski relatywizm

♦  prof. dr hab. Bronisław Sitek
Odpowiedzialność urzędników municypalnych w prawie rzymskim z tytułu niewłaściwego dysponowania środkami publicznymi na przykładzie handlu zbożem

♦  dr Andrzej Chajbowicz
Od policji do administracji (szkic z historii)

♦  dr hab. prof. UWM Jarosław Dobkowski
Policja w ujęciu historycznym i współczesnym

♦  dr Tomasz Majer
Podstawy prawne działalności ministra administracji publicznej w Polsce w latach 1944–1950

♦  dr Magdalena Małecka-Łyszczek
Wpływ polityki administracyjnej i zarządzania publicznego na kształt kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

♦  dr Ambroży Mituś
Kontrola zarządcza jako narzędzie reform New Public Management

♦  mgr Jowanka Jakubek-Lalik
Polska administracja wobec wyzwań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej

 

CZĘŚĆ 6. Prawo Unii Europejskiej i administracja europejska

 

♦  dr hab. prof. UW Jacek Czaputowicz
Modele administracji publicznej i ich przydatności dla konceptualizacji administracji publicznej w państwach Europy Środkowej

♦  prof. dr hab. Jan Jeżewski
Zasada prawna współdziałania organów administracji publicznej w departamencie we Francji

♦  prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Stosunek demokracji do profesjonalizmu jako problem samorządu gminnego w Republice Słowackiej

♦  prof. dr hab. Jerzy Supernat
Działania faktyczne administracji Unii Europejskiej

♦  dr hab. prof. UW Jacek Wojnicki
Samorząd lokalny i regionalny w Republice Chorwacji

♦  dr hab. prof. GWSH Lidia Zacharko
Dążenie do podniesienia sprawności działania administracji publicznej na stopniu lokalnym w Republice Francuskiej

♦  dr Alina Miruć
Współpraca administracji publicznej ze społeczeństwem na przykładzie Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Czech (wybrane zagadnienia)

♦  dr Jerzy Parchomiuk
Francuska koncepcja nadużycia władzy (détournement de pouvoir)

♦  dr Marek Szubiakowski
Źródła praw i wolności w prawie wspólnotowym

 

CZĘŚĆ 7. Varia

 

♦  prof. dr hab. Jan Błeszyński
Transformacja utworów w urzędowe materiały: akty administracyjne, ich urzędowe projekty, dokumenty lub znaki i symbole

♦  ks. dr hab. prof. KUL Sylwester Kasprzak
Rola uniwersytetów w edukacji i wychowaniu studentów w kulturze polskiej

♦  dr doc. UW Anna Rosner, prof. dr hab. Andrzej B. Zakrzewski
Czemu służy historia prawa w nauce i dydaktyce?

♦  dr Karol Pachnik
Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy za szkody wywołane z czynów przestępnych (tzw. przestępstw urzędniczych)

 

Wykaz aktów prawnych