Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


drukuj

Wyszukiwarka tagów

Szukany tag: prawo zamówień publicznych

Znaleziono 15 pasujących wyników.

 
Wojciech Piórkowski

Twoja cena: 128 zł / 128.00 zł

W jakim celu i w jaki sposób składa się oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu? Kto i na jakim etapie powinien przygotować protokół z przebiegu...

 
Magdalena Michałowska

Twoja cena: 128 zł / 128.00 zł

Jak wybrać właściwy tryb prowadzenia postępowania? W jaki sposób liczyć i dokumentować terminy? Kiedy występuje obowiązek powoływania komisji przetargowej? Jakie środki ochrony prawnej przysługują...

 
Konrad Różowicz

Twoja cena: 128 zł / 128.00 zł

Jak zastrzec możliwość zastosowania procedury odwróconej, aukcji elektronicznej czy wyłączenia obowiązku składania JEDZ? Jaki jest dopuszczalny zakres modyfikacji SWZ po wszczęciu postępowania? W...

 
Andrzej Polaszek, Bartosz Rosada

Twoja cena: 60 zł / 128 zł

Czym jest gwarancja jakości i czym różni się od rękojmi za wady?  Jak można zabezpieczyć należyte wykonanie umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych i jakie mogą być konsekwencje...

 
Jakub Rudnicki, Sebastian Zaręba, Mateusz Mućka, Grzegorz Mazurek

Twoja cena: 188 zł / 188.00 zł

DRUGIE WYDANIE   Wejście w życie przepisów nowego pzp to prawdziwa rewolucja w sektorze zamówień publicznych. Zamawiający i wykonawcy muszą zmierzyć się nie tylko z obszernością samego aktu...

 
Jakub Rudnicki, Sebastian Zaręba

Twoja cena: 188 zł / 188.00 zł

Wejście w życie przepisów nowego pzp to prawdziwa rewolucja w sektorze zamówień publicznych. Zamawiający i wykonawcy muszą zmierzyć się nie tylko z obszernością samego aktu (ponad 600 artykułów) i...

 
Martyna Lubieniecka, Piotr Pieprzyca, Iwona Ziarniak

Twoja cena: 188 zł / 188.00 zł

Pierwszy komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych przygotowany z myślą o wykonawcach. W sposób praktyczny i kompleksowy omawia nowy stan prawny, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia, które...

 
Eliza Grabowska-Szweicer, Mateusz Saczywko

Twoja cena: 128 zł / 128.00 zł

Jak sformułować kryteria oceny ofert tak, by nie decydowała cena? Jakie czynności należy podjąć, jeżeli wykonawca w ustalonym terminie uchyla się od zawarcia umowy? Z jakich środków ochrony prawnej...

 
Andrzej Polaszek, Bartosz Rosada

Twoja cena: 60 zł / 128 zł

Na czym polega należyte wykonanie umowy oraz kiedy i w jakiej formie ustanawia się jej zabezpieczenie? Na jakiej podstawie można odstąpić od umowy na gruncie prawa zamówień publicznych oraz na...

 
Tomasz Siedlecki, Anna Szajkowska-Szynkaruk, Rafał Świerzbiński, Michał Waraksa, Bartłomiej Ziółkowski, Marcin Żurek, Anna Dynek

Twoja cena: 128 zł / 128.00 zł

Jak prawidłowo przygotować opis przedmiotu zamówienia na dostawy i usłu­gi, oszacować jego wartość i wybrać tryb postępowania? Co oznaczają zasady maksymalnej efektywności, proporcjonalności oraz...

 
Zbigniew Leszczyński

Twoja cena: 128 zł / 128.00 zł

Zmieniony układ oraz nieznane dotąd rozwiązania nowego pzp spowodowały, że uczestnicy procesu budowlanego mają problemy z odnalezieniem przepisów dotyczących poszczególnych etapów procedury...

 
Ewaryst Kowalczyk

Twoja cena: 247 zł / 276 zł

Zmiany wprowadzone w nowym prawie zamówień publicznych oznaczają przede wszystkim konieczność aktualizacji lub napisania na nowo regulaminów obowiązujących w danej jednostce. Dwuczęściowa...

 
Ewaryst Kowalczyk

Twoja cena: 128 zł / 128.00 zł

Jak ustalić wartość zamówienia na dostawy i usługi, które nie mają charakteru jednorazowego? Jakie kryteria zastosować w procedurach wyłonienia wykonawcy zamówienia? Kto może ponieść konsekwencje za...

 
Ewaryst Kowalczyk

Twoja cena: 148 zł / 148.00 zł

Co zawrzeć w regulaminie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł? Jak konstruować wewnętrzne procedury, aby stały się praktycznym instrumentem kontroli zarządczej? W jaki sposób...

 

Twoja cena: 128 zł / 128.00 zł

Czy przepisy kc mają zastosowanie w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego? Które instytucje prawa cywilnego są szczególnie istotne w procesie...