Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PKOO

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-64512-95-7

Liczba stron: 252

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:10,00

Stara cena: 128,00 zł

Oszczędzasz: 118,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Jak dzięki zastosowaniu dodatkowych kryteriów oceny ofert wybrać ofertę najbardziej dopasowaną do potrzeb? Jakie wagi przypisać poszczególnym kryteriom, aby nie narazić sie na korekty finansowe lub zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Jak zmienić kryteria po wszczęciu postępowania?

W publikacji zawarto wiele przykładowych wzorów pozacenowych kryteriów oceny ofert, które mogą być wykorzystane po odpowiednim dostosowaniu do okoliczności oraz warunków planowanego zamówienia publicznego. Autorka w przystępny sposób omówiła także zmiany w przepisach pzp będące następstwem nowelizacji z 2016 r. oraz wynikające z nich konsekwencje dla zamawiających i wykonawców.

Opracowanie wzbogacono o aktualne orzecznictwo polskie i europejskie oraz wybrane przykłady z przeprowadzonych kontroli. Przedstawione zostały zarówno przypadki pozytywne, jak i negatywne, które opatrzono szczegółowymi komentarzami oraz wskazówkami, jak należy postąpić, aby uniknąć popełniania podobnych błędów.

Czytelnicy dowiedzą się, jak stosować m.in. kryteria:
 

  • kosztowe – rachunek kosztów cyklu życia i koszty związane z użytkowaniem,
  • jakościowe – związane z parametrami technicznymi i właściwościami estetycznymi i funkcjonalnymi,
  • dotyczące personelu – kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
  • środowiskowe i innowacyjne,
  • związane z terminami – czasem realizacji lub dostawy, data płatności,
  • odnoszące się do zaostrzania odpowiedzialności wykonawcy, np. poprzez dodatkowe gwarancje, rękojmie czy kary umowne.


Ponadto publikacja uwzględnia kwestie związane ze stosowaniem klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych, w tym promowanie wykonawców gotowych realizować zamówienia „społecznie odpowiedzialne”, tj. sprzyjające integracji społecznej i zawodowej czy tez zwiększaniu dostępności dla grup społecznie marginalizowanych.

Autorzy

Andrzela Gawrońska-Baran - radca prawny, doktor nauk prawnych. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji. Doradca wykonawców oraz zamawiających, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.

Spis treści

„Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych”
Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Stosowanie pozacenowych kryteriów


1.1.    Regulacje i okoliczności, w tym odstępstwo od dyktatu ceny
1.2.    Związek kryteriów z opisem przedmiotu zamówienia, jednoznaczność
1.3.    Kryteria oceny ofert w postępowaniu z podziałem na części
1.4.    Kryteria oceny ofert a oferty wariantowe
1.5.    Kryteria pozacenowe
1.5.1.    Rodzaje kryteriów pozacenowych
1.5.2.    Kryteria wymierne
1.5.3.    Kryteria niewymierne
1.6.    Stała cena lub koszt a inne kryteria oceny ofert

Rozdział 2.
Informacja o kryteriach, waga kryteriów oraz podkryteriów


2.1.    Miejsce informacji o kryteriach
2.2.    Opis i waga kryteriów oraz podkryteriów
2.2.1.    Opis i waga – informacje ogólne
2.2.2.    Podkryteria
2.3.    Kryteria oceny ofert w aukcji elektronicznej

Rozdział 3.
Zmiana kryteriów po wszczęciu postępowania i konsekwencje z tym związane


3.1.    Zmiana kryteriów
3.2.    Nieprawidłowości w kryteriach oceny ofert jako przyczyna unieważnienia postępowania

Rozdział 4.
Kryteria oceny ofert – wymogi szczególne


4.1.    Kryteria dotyczące właściwości wykonawcy
4.2.    Kryteria oceny ofert w zamówieniach na usługi społeczne
4.3.    Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
4.4.    Dostawy lub usługi informatyczne

Rozdział 5.
Kryterium kosztowe


5.1.    Informacje ogólne, w tym rachunek kosztów życia
5.2.    Koszty ponoszone przez zamawiającego

Rozdział 6.
Kryterium jakościowe


6.1.    Znaczenie kryterium jakości i sposoby opisu
6.2.    Parametry techniczne
6.3.    Właściwości estetyczne i funkcjonalne
6.3.1.    Właściwości estetyczne
6.3.2.    Właściwości funkcjonalne

Rozdział 7.
Kryterium dotyczące personelu – organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia


Rozdział 8.
Inne kryteria


8.1.    Termin wykonania/czas realizacji
8.2.    Termin płatności
8.3.    Serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna
8.4.    Warunki dostawy

Rozdział 9.
Zaostrzenie warunków odpowiedzialności wykonawcy jako kryteria oceny ofert


9.1.    Gwarancja dodatkowa
9.2.    Rękojmia za wady
9.3.    Kara umowna

Rozdział 10.
Kryteria środowiskowe i innowacyjne


10.1.    Informacje ogólne
10.2.    Kryteria środowiskowe
10.3.    Kryteria innowacyjne     

Rozdział 11.
Klauzule społeczne w kryteriach oceny ofert


11.1.    Społeczne kryteria oceny ofert w ogólności
11.2.    Integracja zawodowa i społeczna osób „defaworyzowanych”
11.3.    Dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

Rozdział 12.
Odpowiedzialność za wadliwe określenie kryteriów oceny ofert


12.1.    Korekty finansowe
12.2.    Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Wykaz przywołanych orzeczeń
Bibliografia
Skorowidz

Ostatnio przeglądane

Pozacenowe kryteria oceny ofert  z uwzględnieniem klauzul społecznych
 

Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych

Andrzela Gawrońska-Baran

Twoja cena: 10,00 zł / 128,00 zł
więcej