Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Partnerstwo publiczno-prywatne

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PPP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-65611-37-6

Liczba stron: 430

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy – w połączeniu z niewystarczającym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem osób, które mogłoby zaangażować się w projekt – sprawiają, że polskie instytucje i firmy rzadko decydują się na taką formę współpracy. Dzięki tej książce dowiedzą się, jak sprawnie i efektywnie wykorzystywać PPP, unikając błędów na poszczególnych etapach realizacji projektów.

 

Autor radzi m.in., jak wybrać właściwego partnera prywatnego, podpisać korzystną dla obu stron umowę partnerską i prawidłowo podzielić zadania i ryzyko pomiędzy partnerów przedsięwzięcia. Odpowiada przy tym na pytania:

 

  • Jakie przedsięwzięcia mogą być realizowane w ramach PPP?
  • Jak sprawdzić, czy dana inwestycja będzie opłacalna w formule PPP?
  • Czym różni się PPP od koncesji na roboty budowlane i usługi oraz od klasycznej prywatyzacji?
  • Jakie środki ochrony prawnej przysługują partnerom prywatnym?
  • Jak wybrać właściwy model realizacji projektu i najlepszy rodzaj płatności?
  • Jakie kryteria oceny ofert są stosowane w PPP?

 

Opracowanie jest skierowane do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem projektów PPP, kierowników jednostek sektora finansów publicznych i przedstawicieli firm zainteresowanych współpracą z sektorem publicznym w ramach PPP.

Autorzy

Dr hab. Andrzej Panasiuk – profesor Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Autor licznych publikacji naukowych. Był ekspertem grupy roboczej ds. międzynarodowego prawa handlowego przy ONZ. Pełnił wysokie funkcje publiczne, m.in. wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Jest dyrektorem Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie.

Spis treści

„Partnerstwo publiczno-prywatne”

Autor: Andrzej Panasiuk

SPIS TREŚCI

 

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1.

Rozwój idei partnerstwa publiczno-prywatnego na świecie

 

Rozdział 2.

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce. Rozwój i perspektywy

 

Rozdział 3.

Zinstytucjonalizowane formy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego

 

3.1.          Uwagi wstępne

3.2.          Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

3.2.1.          Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego

3.3.          Regulacje prawne koncesji na roboty budowlane lub usługi

3.4.          Regulacje prawne prawa zamówień publicznych

3.4.1.          Wykorzystanie prawa zamówień publicznych do nawiązania współpracy międzysektorowej

 

Rozdział 4.

Partnerstwo społeczne

 

Rozdział 5.

Klasyczne zamówienia publiczne, koncesje na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwo publiczno-prywatne – terminologiczny chaos

 

5.1.          Forma wynagrodzenia

5.2.          Element ryzyka

5.3.          Inne elementy wyróżniające poszczególne instytucje prawne

 

Rozdział 6.

Charakterystyka stron współpracujących w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

 

6.1.          Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego – zadania publiczne

6.2.          Próba definicji

 

Rozdział 7.

Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja usług publicznych

 

Rozdział 8.

Efekty społeczne projektów partnerstwa publiczno-prywatnego

 

Rozdział 9.

Istotne elementy partnerstwa publiczno-prywatnego

 

9.1.          Value for money, czyli najlepszy stosunek wartości do ceny w projektach realizowanych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

9.2.          Jakość świadczonych usług publicznych

9.3.          Współpraca

9.4.          Negocjacje jako narzędzie budowania dobrego partnerstwa

9.5.          Właściwy dobór ludzi do projektów partnerstwa publiczno-prywatnego

 

Rozdział 10.

Formy i mechanizmy płatności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego

 

10.1.       Płatność za dostępność

10.2.       Opłaty od użytkowników końcowych

 

Rozdział 11.

Ryzyko w przedsięwzięciach partnerstwa publiczno-prywatnego

 

11.1.       Uwagi wstępne

11.2.       Zarządzanie ryzykiem

11.3.       Próba klasyfikacji ryzyka w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego

11.4.       Optymalizacja ryzyka przedsięwzięcia

11.5.       Potencjalne rodzaje ryzyka występujące w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego

11.5.1.       Ryzyko budowy

11.5.2.       Ryzyko popytu

11.5.3.       Ryzyko dostępności

11.5.4.       Ryzyko zmiany kursu walutowego

11.5.5.       Ryzyko wartości rezydualnej

11.5.6.       Reputacja państwa – ryzyko polityczne

 

Rozdział 12.

Formy realizacji przedsięwzięć partnerskich

 

12.1.       Build–Operate–Transfer

12.2.       Build–Transfer–Operate

12.3.       Design–Build–Finance–Operate

12.4.       Build–Own–Operate

12.5.       Operations and Managing Contracts

12.6.       Warp Around Addition

12.7.       Metody pasywne

 

Rozdział 13.

Kształtowanie zasad odpowiedzialności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego

 

Rozdział 14.

Polityka władz publicznych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

 

14.1.       Przyczyny konieczności programowania działań w obszarze realizacji zadań publicznych

14.2.       Planowanie działań w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego

14.3.       Edukacja społeczeństwa w zakresie realizowanych usług publicznych

 

Rozdział 15.

Zaangażowanie finansowe partnerów w projekty realizowane w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego – mechanizmy wsparcia

 

Rozdział 16.

Dodatkowe efekty partnerstwa publiczno-prywatnego

 

Rozdział 17.

Schemat działania w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

 

17.1.       Wstępne analizy dotyczące zasadności realizacji przedsięwzięcia w modelu partnerstwa publiczno--prywatnego

17.2.       Etap opracowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmierzającego do wyboru partnera prywatnego

17.3.       Elastyczne kształtowanie kryteriów wyboru partnera prywatnego

17.4.       Etap świadczenia usługi publicznej

 

Rozdział 18.

Modelowe rozwiązania partnerstwa publiczno-prywatnego na świecie

 

18.1.       PPP w Wielkiej Brytanii

18.2.       PPP we Francji

18.3.       PPP w Niemczech

18.4.       PPP w Kanadzie

18.5.       PPP w USA

18.6.       PPP w Hiszpanii

18.7.       PPP w Brazylii

18.8.       PPP na Ukrainie

 

ZAKOŃCZENIE

 

Orzecznictwo

Bibliografia

Akty prawne

Skorowidz

Ostatnio przeglądane

Partnerstwo publiczno-prywatne
 

Partnerstwo publiczno-prywatne

Andrzej Panasiuk

Cena: 128,00 zł
więcej