Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory instrukcji i procedur

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: KZ

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Finanse Publiczne

Rok wydania: 2010

ISBN: 978-83-61188-46-9

Liczba stron: 256

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Ustawa o finansach publicznych uchwalona w 2009 r. wprowadziła do języka prawnego określenie „kontrola zarządcza”, które zastąpiło dotychczasowe pojęcie „kontrola finansowa”. Zgodnie z nowymi przepisami kontrola zarządcza jest definiowana jako zespół mechanizmów wspierających zarządzanie jednostką, nastawionych na osiąganie określonych rezultatów.

 

Celem niniejszej publikacji jest praktyczne przedstawienie zagadnień dotyczących kontroli zarządczej w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Opracowanie zawiera przydatne wskazówki oraz odpowiedzi na istotne z punktu widzenia praktyki pytania, w tym między innymi: Jakie obowiązki z tytułu kontroli zarządczej spoczywają na kierownictwie jednostki? Na czym ma polegać zgodne z przepisami wdrożenie systemu kontroli zarządczej i stanowienie procedur kontroli w tym zakresie? Kiedy zaniedbania w zakresie kontroli zarządczej mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Obok komentarzy do przepisów książka zawiera liczne przykłady instrukcji i wzory procedur wewnętrznych przydatnych w procesie wdrażania kontroli zarządczej w jednostce, których edytowalne wersje zamieszczono na dołączonej do książki płycie CD.

Opracowanie skierowane jest do wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, które zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mają obowiązek wdrożenia procedur kontroli zarządczej.

Autorzy

Ewaryst Kowalczyk - prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych w licznych instytucjach, autor opinii prawnych z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także licznych publikacji książkowych.

Spis treści

„Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory instrukcji i procedur”
Autor: Ewaryst Kowalczyk

Spis treści

Wykaz skrótów  
Wprowadzenie

Rozdział 1. Kontrola i pojęcia pokrewne w zarządzaniu jednostką

1.1.    Ewolucja pojęcia kontroli  
1.2.    Kontrola finansowa  
1.3.    Kontrola zarządcza  
1.4.    Kontrola wewnętrzna  
1.5.    Kontrola inspekcyjna  
1.6.    Nadzór  
1.7.    Audyt  
1.8.    Inne podziały kontroli

Rozdział 2. Standardy kontroli zarządczej

2.1.    Charakter prawny standardów kontroli zarządczej  
2.2.    Środowisko wewnętrzne  
2.3.    Cele i zarządzanie ryzykiem  
2.4.    Mechanizmy kontroli zarządczej  
2.5.    Informacja i komunikacja  
2.6.    Monitorowanie i ocena

Rozdział 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej

3.1.    Zakres obowiązków kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej  
3.2.    Odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu dyscypliny finansów publicznych za zaniedbania w zakresie kontroli zarządczej

Rozdział 4. Procedury w kontroli zarządczej

4.1.    Procedury wewnętrzne w ustawie o finansach publicznych  
4.2.    Procedury dotyczące organizacji procesów gospodarczych  
4.3.    Procedury udzielania dotacji  
4.4.    Procedury gospodarowania środkami europejskimi i innymi środkami zagranicznymi  
4.5.    Regulamin zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro

Rozdział 5. Kontrola inspekcyjna jako narzędzie wspomagające kontrolę zarządczą

5.1.    Rola kontroli inspekcyjnej w kontroli zarządczej  
5.2.    Instytucjonalna kontrola inspekcyjna  
5.3.    Regulamin instytucjonalnej kontroli inspekcyjnej  
5.4.    Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego

Rozdział 6. Procedury wewnętrzne

6.1.    Zarządzenie w sprawie ustalenia procedur  
6.2.    Przepisy merytoryczne ogólne  
6.3.    Przepisy merytoryczne szczegółowe  
6.4.    Przepisy końcowe  
6.5.    Układ procedury  
6.6.    Wzory
Wykaz wzorów

Rozdział 7. Wyciąg z przepisów

Bibliografia