Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: DDIPaODO

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Informacja Publiczna

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-64512-05-6

Liczba stron: 424

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Jak zapewnić klientowi dostęp do informacji publicznej, nie naruszając przy tym przepisów ustawy o ochronie danych osobowych? Na to i wiele podobnych pytań odpowiada pierwsza książka na temat relacji między prawem do informacji a prawem do prywatności.

 

Opracowanie pomaga rozwiązać konkretne problemy dotyczące przetwarzania i ujawniania danych osobowych, z którymi najczęściej borykają się osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej. Na podstawie praktycznych przykładów i bogatego orzecznictwa autorka wyjaśnia, jak równolegle stosować przepisy uodo i uodip, odpowiadając między innymi na pytania:

  • jak udostępniać informacje zawierające dane osobowe,
  • jakie dane o osobie pełniącej funkcję publiczną mogą być udostępnione w BIP lub na wniosek,
  • jak przygotować sesje rady lub sejmiku oraz posiedzenia ich komisji z uwzględnieniem ochrony prywatności,
  • czy wyłączenie dostępu do danych osobowych jest równoznaczne z koniecznością wydania decyzji,
  • na czym polega anonimizacja danych osobowych,
  • co należy do obowiązków administratora danych.

 

Książka jest skierowana do wszystkich osób zaangażowanych w udostępnianie informacji publicznej, zwłaszcza do: urzędników państwowych i samorządowych, administratorów danych, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz radców prawnych i adwokatów obsługujących jednostki publiczne.

Autorzy

Dr Marlena Sakowska-Baryła – radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi, członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Uniwersytecie Łódzkim. Jako administrator bezpieczeństwa informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych w urzędzie miejskim. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.

Spis treści

„Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych”
Autor: Marlena Sakowska-Baryła
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Prawo dostępu do informacji publicznej i prawo do ochrony danych osobowych w regulacji konstytucyjnej

1.1.    Status informacyjny jednostki na gruncie przepisów Konstytucji RP

1.1.1.    Konstytucja RP jako źródło uprawnień informacyjnych i jej znaczenie w praktyce
1.1.2.    Przepisy Konstytucji kształtujące informacyjny status jednostki
1.1.3.    Relacje uprawnień informacyjnych

1.2.    Charakter informacyjnych uprawnień jednostki

1.2.1.    Uprawnienia informacyjne jako wolności i prawa
1.2.2.    Uprawnienia informacyjne jako publiczne prawa podmiotowe

1.3.    Charakterystyka prawa dostępu do informacji publicznej

1.3.1.    Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej
1.3.2.    Prawo dostępu do informacji publicznej jako prawo polityczne
1.3.3.    Dopuszczalność ograniczeń prawa dostępu do informacji publicznej
1.3.4.    Konkretyzacja prawa dostępu do informacji publicznej w ustawach i regulaminach Sejmu i Senatu

1.4.    Charakterystyka prawa do ochrony danych osobowych

1.4.1.    Prawo do ochrony danych osobowych a prawo do prywatności
1.4.2.    Uprawnienia kształtujące prawo do ochrony danych osobowych
1.4.3.    Autonomia informacyjna jednostki
1.4.4.    Zasada ograniczonego dysponowania danymi osobowymi przez władze publiczne
1.4.5.    Dostęp do urzędowych dokumentów i zbiorów danych oraz możliwość żądania usunięcia lub sprostowania danych
1.4.6.    Ustawowe określenie zasad i trybu dysponowania danymi osobowymi

1.5.    Prawo dostępu do informacji publicznej i prawo ochrony danych osobowych – konieczność wyważenia dóbr

1.5.1.    Relacje między prawem dostępu do informacji publicznej i prawem ochrony danych osobowych
1.5.2.    Komplementarność uprawnień
1.5.3.    Dostęp do informacji – wkroczenie w informacyjną sferę jednostki
1.5.4.    Wspólne obszary regulacji ustawowej


Rozdział 2. Informacja publiczna i dane osobowe – zakres przedmiotowy i wspólne obszary regulacji

2.1.    Informacja – wspólna kategoria pojęciowa

2.1.1.    Informacja publiczna i dane osobowe – zarysowanie wspólnego obszaru
2.1.2.    Próba zdefiniowania pojęcia „informacja”

2.2.    Informacja publiczna

2.2.1.    Sprawa publiczna – jak wyznaczyć zakres pojęcia „informacja publiczna”
2.2.2.    Sprawa publiczna a prywatność i dane osobowe
2.2.3.    Informacja publiczna a nośnik informacji
2.2.4.    Informacja publiczna a ochrona procesu decyzyjnego (materiały robocze, dokumenty wewnętrzne)
2.2.5.    Kryteria wyznaczenia informacji publicznej i jej cechy

2.3.    Dane osobowe

2.3.1.    Dane osobowe w procesie realizacji dostępu do informacji publicznej
2.3.2.    Zakres pojęcia „dane osobowe”
2.3.3.    Podmiotowe ujęcie danych osobowych
2.3.4.    Tożsamość i identyfikowalność osoby fizycznej
2.3.5.    Powszechna dostępność danych osobowych
2.3.6.    Dane zwykłe i dane wrażliwe

2.4.    Współstosowanie ustaw o dostępie do informacji publicznej oraz o ochronie danych osobowych

2.4.1.    Konkurencyjność i współistnienie procedur określonych przez udip i uodo
2.4.2.    Zakres odesłania do ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznych na podstawie art. 1 ust. 2 udip
2.4.3.    Odesłanie do ustaw przewidujących dalej idącą ochronę danych osobowych z art. 5 uodo
2.4.4.    Zakres stosowania uodo przy udostępnianiu informacji publicznej
2.4.5.    Udostępnienie informacji w trybie udip a przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych na gruncie uodo


Rozdział 3. Podmiotowy zakres stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych

3.1.    Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej a podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych
3.2.    Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej jako administratorzy danych

3.2.1.    Administratorzy danych z sektorów publicznego i prywatnego
3.2.2.    Decydowanie o celach i środkach przetwarzania danych
3.2.3.    Decydowanie o celach i środkach przetwarzania danych przez podmioty z sektora publicznego
3.2.4.    Wielość administratorów danych, administrator danych a podmiot przetwarzający dane na podstawie umowy powierzenia
3.2.5.    Administrator danych a inne podmioty przetwarzające dane osobowe
3.2.6.    Status podmiotu przetwarzającego dane a realizacja obowiązku udostępniania informacji publicznej

3.3.    Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej

3.3.1.    Posiadanie informacji publicznej
3.3.2.    Wyznaczenie podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej
3.3.3.    Organy władzy publicznej
3.3.4.    Osoby pełniące funkcje publiczne
3.3.5.    Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
3.3.6.    Podmioty reprezentujące jednostki organizacyjne wykonujące zadania władzy publicznej i gospodarujące majątkiem publicznym
3.3.7.    Reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców oraz partie polityczne
3.3.8.    Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

3.4.    Beneficjenci z uodo a podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej
3.5.    Podmioty korzystające z prawa do informacji publicznej

3.5.1.    Niemożność korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej przez podmioty sprawujące władzę publiczną
3.5.2.    Zakres oznaczenia podmiotu korzystającego z dostępu do informacji publicznej – adekwatność przetwarzania danych
3.5.3.    Dane osobowe wnioskodawcy, adekwatność danych
3.5.4.    Oznaczenie interesu w uzyskaniu informacji publicznej
3.5.5.    Oznaczenie podmiotu wnioskującego o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej


Rozdział 4. Przetwarzanie danych przy realizacji uprawnień kształtujących prawo dostępu do informacji publicznej

4.1.    Kategorie osób, których dane dotyczą, przy realizacji dostępu do informacji publicznej
4.2.    Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej
4.3.    Informacja publiczna przetworzona a przetwarzanie danych osobowych

4.3.1.    Informacja przetworzona
4.3.2.    Przetworzenie informacji i przetwarzanie danych
4.3.3.    Informacja przetworzona a zbiór danych
4.3.4.    Postępowanie z wnioskiem o udostępnienie informacji przetworzonej
4.3.5.    Kategorie danych osobowych w procedurze udostępniania informacji przetworzonej

4.4.    Dostęp do dokumentów urzędowych a ochrona danych osobowych

4.4.1.    Dostęp do dokumentów czy dostęp do dokumentów urzędowych
4.4.2.    Dostęp do dokumentów
4.4.3.    Dokument urzędowy
4.4.4.    Dokumenty prywatne
4.4.5.    Dostęp do dokumentów a wgląd do dokumentów urzędowych
4.4.6.    Dostęp do akt postępowania

4.5.    Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów
4.6.    Uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej
4.7.    Formy dostępu do informacji publicznej

4.7.1.    Charakterystyka form udostępniania informacji publicznej
4.7.2.    Ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
4.7.3.    Udostępnianie informacji publicznej w centralnym repozytorium
4.7.4.    Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
4.7.5.    Udostępnienie informacji publicznej poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych lub zainstalowanie urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją

4.8.    Ponowne wykorzystanie informacji publicznej a ochrona danych osobowych

4.8.1.    Prawo ponownego wykorzystania informacji publicznej jako uprawnienie odrębne od dostępu do informacji publicznej
4.8.2.    Informacja publiczna podlegająca ponownemu wykorzystaniu a ochrona danych osobowych
4.8.3.    Przetwarzanie danych osobowych przy wnioskowym trybie ponownego wykorzystania informacji publicznej


Rozdział 5. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność i ochronę danych osobowych

5.1.    Prywatność a ochrona danych osobowych – przesłanka czy przesłanki ograniczenia
5.2.    Prywatność osoby fizycznej

5.2.1.    Definicyjne ramy prywatności
5.2.2.    Prywatność czy publiczność danych osobowych – konieczność ustalenia granic prywatności

5.3.    Tajemnica danych osobowych na gruncie art. 39 ust. 2 uodo

5.3.1.    Dane osobowe a tajemnice ustawowo chronione
5.3.2.    Tajemnica z art. 39 ust. 2 jako tajemnica ustawowo chroniona
5.3.3.    Podmiot zobowiązany do zachowania tajemnicy wynikającej z art. 39 ust. 2 uodo
5.3.4.    Zakres tajemnicy wynikającej z art. 39 ust. 2 uodo – tajemnica danych osobowych
5.3.5.    Zakres tajemnicy wynikającej z art. 39 ust. 2 uodo – sposoby zabezpieczenia danych osobowych
5.3.6.    Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy ustanowionej w art. 39 ust. 2 uodo

5.4.    Ograniczenie i odmowa dostępu do informacji publicznej na gruncie art. 5 udip ze względu na prywatność lub ochronę danych osobowych

5.4.1.    Ograniczenie dostępu a odmowa udostępnienia
5.4.2.    Ujawnianie danych osobowych w udostępnianej informacji publicznej
5.4.3.    Szczególna staranność w celu ochrony interesów osób, których dotyczą dane osobowe podlegające udostępnieniu
5.4.4.    Anonimizacja danych osobowych przy udostępnianiu informacji publicznej
5.4.5.    Odmowa udostępnienia informacji publicznej z uwagi na prywatność lub ochronę danych osobowych

5.5.    Ograniczenie prawa ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Rozdział 6. Udostępnianie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne

6.1.    Osoba pełniąca funkcję publiczną
6.2.    Zakres przetwarzania danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne

6.2.1.    Dostęp do informacji o działalności i dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne
6.2.2.    Dopuszczalność przetwarzania danych osób pełniących funkcje publiczne
6.2.3.    Zasady szczególnej staranności przetwarzania danych przy realizacji dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne
6.2.4.    Publiczne i prywatne dane osób pełniących funkcje publiczne
6.2.5.    Informacje o tożsamości osób pełniących funkcję publiczną oraz zakresie i warunkach wykonywania funkcji
6.2.6.    Informacje o kandydatach do pełnienia funkcji publicznej oraz kwalifikacjach osób pełniących funkcje publiczne
6.2.7.    Informacje o wynagrodzeniu osoby pełniącej funkcję publiczną
6.2.8.    Informacje o ukaraniu dyscyplinarnym i karach porządkowych
6.2.9.    Informacje dotyczące wykorzystywania służbowego telefonu i poczty elektronicznej


Rozdział 7. Przetwarzanie danych osobowych w działalności kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

7.1.    Jawność działania kolegialnych organów władzy publicznej i innych ciał kolegialnych oraz ich status z punktu widzenia uodo

7.1.1.    Organy władzy publicznej i inne ciała kolegialne
7.1.2.    Status kolegialnych organów władzy publicznej i innych ciał kolegialnych na gruncie uodo

7.2.    Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

7.2.1.    Dostęp do posiedzeń Sejmu i Senatu
7.2.2.    Dostęp do posiedzeń rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

7.3.    Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów pomocniczych kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

7.3.1.    Dostęp do posiedzeń organów Sejmu i Senatu
7.3.2.    Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów pomocniczych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

7.4.    Jawność posiedzeń a ochrona danych osobowych

7.4.1.    Przygotowanie posiedzenia pod kątem ochrony danych osobowych
7.4.2.    Respektowanie zasad ochrony danych osobowych w trakcie posiedzeń
7.4.3.    Dane osobowe w materiałach służących do przygotowania posiedzenia
7.4.4.    Ochrona danych osobowych a podejmowanie uchwał dotyczących obsady stanowisk
7.4.5.    Dane osobowe osób pełniących funkcje publiczne i dostęp do informacji związanych z wykonywaniem mandatu

7.5.    Udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia

7.5.1.    Podstawa udostępniania materiałów dokumentujących posiedzenia
7.5.2.    Udostępnianie protokołów posiedzeń
7.5.3.    Udostępnianie materiałów audiowizualnych i teleinformatycznych
7.5.4.    Udostępnianie innych materiałów dotyczących działalności kolegialnych organów

7.6.    Dane osobowe w uchwałach samorządowych organów uchwałodawczych
7.7.    Interpelacje radnych a dostęp do informacji publicznej i obowiązek ochrony danych osobowych

Rozdział 8. Realizacja dostępu do informacji publicznej w trybie udip a obowiązki administratora danych na gruncie uodo

8.1.    Charakterystyka obowiązków administratora danych
8.2.    Obowiązek stosowania zasad przetwarzania danych osobowych przy udostępnianiu informacji publicznej w trybie udip

8.2.1.    Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
8.2.2.    Obowiązek szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą
8.2.3.    Spełnienie obowiązku informacyjnego przy zbieraniu danych
8.2.4.    Powierzenie przetwarzania danych

8.3.    Obowiązki związane z administrowaniem zbiorami danych

8.3.1.    Zbiory danych przy realizacji dostępu do informacji publicznej w trybie udip
8.3.2.    Zgłaszanie zbiorów do rejestracji
8.3.3.    Prowadzenie dokumentacji techniczno-organizacyjnej
8.3.4.    Prowadzenie dokumentacji osobowej
8.3.5.    Wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji
8.3.6.    Obowiązek zabezpieczenia danych osobowych

8.4.    Realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą

Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
 

Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Marlena Sakowska-Baryła

Cena: 119,00 zł
więcej