Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ADwJPiS

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-64512-78-0

Liczba stron: 296

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

W jaki sposób należy porządkować, przechowywać i zabezpieczać dokumentację? Czym się różni postępowanie z materiałami archiwalnymi od czynności związanych z dokumentacją niearchiwalną? Kto sprawuje nadzór nad postępowaniem z dokumentami?

 

Książka objaśnia problematykę dotyczącą postępowania z dokumentacją – od chwili utworzenia pierwszego dokumentu w sprawie aż do przekazania dokumentacji do archiwum państwowego (w przypadku materiałów archiwalnych) lub w celu jej zniszczenia (gdy mamy do czynienia z dokumentacją niearchiwalną).

 

Zawarto w niej opis zagadnień z zakresu m.in.:

  • podstawowych przepisów prawa archiwalnego,
  • zarządzania dokumentacją,
  • rodzajów, funkcji, wprowadzania i opiniowania normatywów kancelaryjnych,
  • systemów kancelaryjnych,
  • systemu tradycyjnego i systemu EZD,
  • archiwizacji, brakowania, klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji,
  • organizacji oraz zadań archiwum zakładowego i składnicy akt,
  • archiwizacji dokumentacji projektów europejskich,
  • postępowania z dokumentacją w razie reorganizacji lub ustania działalności jednostki organizacyjnej.

 

Publikacja przedstawia wszystkie zagadnienia w takim kształcie, w jakim zostały one określone w wyniku zmiany ustawy archiwalnej z 20 marca 2015 r. oraz wprowadzenia nowych rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autorzy

Andrzej Regliński – doświadczony archiwista, od 1993 roku kierownik oddziału Archiwum Państwowego. Autor licznych publikacji, regularnie prowadzi szkolenia dla administracji i firm prywatnych z zakresu postępowania z dokumentacją oraz kursy archiwalne I i II stopnia, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Spis treści

„Archiwizacja dokumentacji w jednostkach
państwowych i samorządowych”

Autor: Andrzej Regliński

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Słownik podstawowych pojęć

Wstęp

 

Rozdział 1. Podstawowe przepisy prawa archiwalnego

1.1.          Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

1.2.          Rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji

1.3.          Pozostałe przepisy

 

Rozdział 2. Zarządzanie dokumentacją

2.1.          Rodzaje i funkcje normatywów kancelaryjnych

2.2.          Wprowadzanie i opiniowanie normatywów kancelaryjnych

2.3.          Instrukcja kancelaryjna

2.4.          Systemy kancelaryjne

2.4.1.          Dziennikowy system kancelaryjny

2.4.2.          Bezdziennikowy system kancelaryjny

2.4.3.          Mieszany system kancelaryjny

2.5.          System tradycyjny i system EZD

2.5.1.          System tradycyjny

2.5.2.          System EZD

2.6.          Obieg dokumentacji i podstawowe czynności kancelaryjne

2.6.1.          Czynności kancelaryjne

2.6.2.          Obieg pism i przesyłek

2.7.          Rejestrowanie i znakowanie spraw

2.7.1.          Rejestrowanie przesyłek

2.7.2.          Znakowanie spraw i akt

2.7.3.          Dokumentacja tworząca akta sprawy i nietworząca akt sprawy

2.8.          Przekazywanie dokumentacji z komórek organizacyjnych

 

Rozdział 3. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji

 

3.1.          Klasyfikacja dokumentacji

3.2.          Jednolity rzeczowy wykaz akt

3.3.          Kwalifikacja – podział akt na kategorie archiwalne

3.3.1.          Materiały archiwalne

3.3.2.          Dokumentacja niearchiwalna

3.3.3.          Kwalifikator dokumentacji

Rozdział 4. Archiwizacja i brakowanie dokumentacji

 

4.1.          Porządkowanie dokumentacji

4.1.1.          Porządkowanie materiałów archiwalnych (kat. A)

4.1.2.          Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. B)

4.1.3.          Opisanie teczek i tomów

4.2.          Przejmowanie i gromadzenie dokumentacji

4.2.1.          Przejmowanie dokumentacji

4.2.2.          Ewidencja dokumentacji

4.2.3.          Wycofywanie dokumentacji

4.2.4.          Skontrum dokumentacji

4.2.5.          Przejmowanie dokumentacji w systemie EZD

4.2.6.          Elektroniczna ewidencja dokumentacji tradycyjnej

4.3.          Organizacja oraz zadania archiwum zakładowego i składnicy akt

4.4.          Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji

4.4.1.          Lokal i wyposażenie archiwum zakładowego (składnicy akt) 

4.4.2.          Warunki przechowywania i ochrona zasobu

4.5.          Udostępnianie dokumentacji

4.6.          Brakowanie i niszczenie dokumentacji

4.7.          Archiwizacja dokumentacji projektów europejskich

4.7.1.          Zasady archiwizacji dokumentacji projektów europejskich

4.7.2.          Kwalifi kacja archiwalna i okresy przechowywania

4.8.          Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego

4.8.1.          Przekazywanie materiałów archiwalnych

4.8.2.          Przekazywanie materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny

4.8.3.          Przekazywanie dokumentacji elektronicznej

 

Rozdział 5. Postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji lub ustania działalności jednostki organizacyjnej

 

5.1.          Postępowanie w przypadku reorganizacji

5.2.          Postępowanie w przypadku ustania działalności

5.3.          Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej

 

Rozdział 6. Nadzór nad postępowaniem z dokumentacją

 

6.1.          Nadzór archiwalny

6.2.          Kontrola archiwum państwowego

6.3.          Ekspertyza archiwalna

 

Akty prawne

Wzory

Bibliografia

Ostatnio przeglądane